På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Välkommet besked från regeringen om slopande av bygglov för solel

23 februari 2018 Det nuvarande kravet på bygglov för att montera solceller ska slopas. Det framgår av en lagrådsremiss som regeringen lägger fram idag. Enligt förslaget räcker det att från 1 juli i efterhand anmäla till kommunen att solceller har monterats på byggnaden.

– Det är ett välkommet besked från regeringen. Ett borttaget bygglov kommer sannolikt att öka utbyggnadstakten av solcellsanläggningar som producerar förnybar el hos bostadsrättsföreningar, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.

Idag är bygglovshantering den faktor som oftast förenar solcellsprojekt.

– Kravet på bygglov för solcellsanläggningar är kännbart för bostadsrättsföreningar eftersom det innebär extra administration, fördröjning och som därmed medför onödiga merkostnader, säger Magnus Ulaner. 

Förslaget från regeringen innebär dock att solcellsanläggningar på platta tak fortsatt kräver bygglov.

– En stor andel av taken på flerbostadshus är platta. Dessa tak är mycket lämpliga för solceller och solcellsanläggningarna syns normalt inte från marken. Därför borde även solelanläggningar där vinkeln mot taket är max 30 grader, och inte syns från marken, omfattas av de nya bestämmelserna, säger Magnus Ulaner.

Undantag från förslaget är motering på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detsamma gäller inom eller i anslutning till ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret.