Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Solceller till bostadsrättsföreningen – steg för steg

27 april 2020 Solen är en fantastisk källa till förnybar energi och solceller ett allt vanligare sätt att producera egen el. Är din bostadsrättsförening intresserad av möjligheterna med en solcellsanläggning? Här är vår guide för att komma igång med planeringen.

1. Säkerställ först att ni har effektiviserat elanvändningen

Det kan ni göra med hjälp av exempelvis LED-belysning, eleffektiv tvättstuga och cirkulationspumpar. Identifiera sedan era främsta era drivkrafter för solcellsanläggningen: är de miljömässiga, tekniska eller ekonomiska?

2. Undersök förutsättningarna för solelanläggningen på era byggnader

Är taket eller ytan ni vill placera solcellerna på skuggad? Skuggade solcellsanläggningar producerar mindre. Undersök även solinstrålningen mot ytan. Många kommuner har solkartor för detta.

Ta fram takets riktning och lutning: riktning mot syd, sydöst eller sydväst ger högst årlig produktion. Ofta är det bäst att solcellerna har samma lutning som taket, för enkel och kostnadseffektiv installation.

Om bostadsrättsföreningen har ett platt tak lutas solcellerna upp lite med hjälp av en ställning. Förutsättningarna går att undersöka själv, men säkrast är att ta hjälp av någon som är kompetent att bedöma potential.

Mer än en fördubbling av solel inom HSB

Allt fler bostadsrättsföreningar i HSB ställer om till förnybar energi genom att installera solelanläggningar. Så här stor var ökningen när vi summerade den installerade effekten 2019:

  • Ca 70% bland bostadsrättsföreningarna motsvarande 8153 kW (4796 kW, 2018).
  • Ca 15% bland hyresfastigheterna motsvarande 1789 kW (1554 kW, 2018).
  • Ca 57% totalt sett inom HSB motsvarande 9942 kW (6350 kW, 2018).

3. Projektera för en anläggning som passar era behov

Många tak rymmer en så stor anläggning att en betydande del av den egna elanvändningen kan täckas av egen el under den tid av året då anläggningen producerar el. Anläggningens storlek påverkar investeringskostnaden. Kostnaden per watt är oftast lägre ju större anläggning man köper.

Undersök även noggrant hur stor del av elbehovet ni vill täcka, eller om ni vill sälja en del av solelen. Man får ofta betala mer för den el man köper, än man kan få betalt för den solel man säljer. Därför blir det mer värt att använda solelen själv.

4. Undersök stöd och intäkter

Det finns ett investeringsstöd för installation av solceller. Solcellerna kan även ge intäkter i form av försäljning av överskottsel, ursprungsgarantier och nätnytta. Det finns möjlighet till skattereduktion och energiskatt behöver ej betalas för egenproducerad solel i anläggningar under 255 kW.

5. Fatta beslut på rätt grunder

För beslut och information om att installera solceller gäller: Enligt paragraf 46 i HSBs normalstadgar ska beslut ”om väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens hus eller mark såsom väsentliga till-, ny- och ombyggnader av sådan egendom” fattas på en föreningsstämma. Det är inte alltid självklart rent juridiskt exakt var gränsen går för väsentlig förändring. Därför är det klokt att låta medlemmarna besluta på stämman.

Webbinarium och matnyttiga länkar

Se vårt webbinarium där bland annat Örjan Lönngren, energi- och klimatrådgivare på Stockholms stad berättar mer om hur bostadsrättsföreningar kan producera sin egen el.

Läs mer: Energimyndighetens Solelportalen - vägledning om solceller 
Läs mer: BeBos rapport Solceller för bostadsrättsföreningar - En guide

Som HSB-medlem och styrelseledamot kan du också logga in här på hsb.se för att ladda ner HSBs fördjupande material "Solceller för bostadsfastigheter".