Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Yrkesintroduktion till fastighetsskötare genom HSB Skåne Future

25 augusti 2016 Projektet HSB Skåne Future har påbörjat introduktionen till yrket som fastighetsskötare för ungdomar, som samtidigt erbjuds boende i en fastighet i centrala Lund.

Tisdagen 23 augusti presenterade HSB Skåne de tio ungdomar som i samarbete med Arbetsförmedlingen valts ut till en ettårig yrkesintroduktionsanställning för att bli fastighetsskötare. Under det kommande året erbjuds de en blandning av både teori och praktik som fastighetsskötare där varje anställd har en egen handledare.

Ansvar för fastigheten

Eleverna ska bo i en av HSB Skånes fastigheter i centrala Lund, som de tillsammans får ansvara för. Därmed kan de från början pröva på att bemöta hyresgäster och ta hand om de uppgifter som finns i en fastighet – allt under handledning av personal från HSB Skåne. Under utbildningstiden får ungdomarna undervisning i allt från tillsyn av fastigheter till trädgårdsarbete, mindre reparationer och inre och yttre underhåll.

Fastighetsskötare – kvalificerat yrke med många utmaningar

HSB Skåne Future syftar till att både minska ungdomsarbetslöshet och bostadsbrist för unga och samtidigt erbjuda en möjlighet att möta behovet av framtidens fastighetsskötare. Det är ett mångfasetterat yrke som kräver mångsidig kompetens, säger Cornelia Håkansson, HR-chef på HSB Skåne och en av initiativtagarna till projektet.

– Yrket har blivit mer kvalificerat. En fastighetsskötare har idag en bostadssocial funktion, måste ha en hög servicegrad och ett professionellt bemötande. En validerad utbildning kan även höja yrkets status på arbetsmarknaden.

Anställning och utbildning i HSB Skåne Future pågår fr.o.m. slutet av augusti i år och fram till nästa sommar. Utbildningen avslutas med en validering där godkända provresultat ger ett kompetensbevis som är giltigt i hela fastighetsbranschen.