På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Andelsförvärv av bostadsrätt

Allt fler föräldrar stöttar sina barn ekonomiskt när det är dags att flytta hemifrån. Vilka regler gäller för andelsförvärv av en bostadsrätt?

I takt med att priserna på bostäder stiger blir det allt vanligare att föräldrar hjälper sina barn ekonomiskt när de ska in på bostadsmarknaden. Det är inte ovanligt att barnet äger tio procent av sin lägenhet själv, medan föräldern äger resten. I storstadsregionerna där det kan vara svårt att få tag på hyresrätter är det ännuvanligare att föräldrar hjälper till att finansiera bostadsrätter.

När föräldrar går in som delägare i barnens boende är det viktigt att tänka på att samtliga andelsägare i bostadsrätten har skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. Skyldigheterna omfattar exempelvis betalning av årsavgiften och att hålla lägenheten i gott skick. Detta medför att en förälder som står som andelsägare till bostadsrätten även har del i ansvaret för om man gör otillåtna förändringar i lägenheten eller har högljudda fester så att grannarna blir störda. Hur stor andel varje delägare äger har ingen juridisk betydelse för ansvaret gentemot bostadsrättsföreningen.

Det är helt upp till bostadsrättsföreningens styrelse att säga ja eller nej till delat ägande mellan föräldrar och vuxna barn. Det gäller varje gång som det sker en ändring av ägandeförhållandena. Den som vill köpa en bostadsrätt åt sina barn och har tanken att yngre syskon ska kunna överta de äldre syskonens andel på sikt behöver tänka på att bostadsrättsföreningen kan säga nej till medlemskapet och därmed förändringen av ägandet.

Ett annat sätt för föräldrar att hjälpa till ekonomiskt när barnen vill flytta hemifrån är att ställa upp som borgenär och på så sätt garantera både banken och bostadsrättsföreningen att räntor och avgifter kan betalas. Föräldrarna kan också välja att själva köpa bostadsrätten och sedan ansöka om att få hyra ut lägenheten i andra hand till barnet. Det räknas som en andrahandsupplåtelse även om barnet inte betalar hyra. Andrahandsupplåtelse innebär att någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten. Om planen är att göra på detta vis är det viktigt att tänka på att bostadsrättsföreningen inte har skyldighet att bevilja andrahandsuthyrning. Upplåtelse i andra hand till en närstående kan i och för sig vara ett skäl under en kortare period. Det är alltså inte någon permanent lösning. En prövning av skälen får göras i det enskilda fallet. Skälen för andrahandsupplåtelse vägs sedan mot bostadsrättsföreningens eventuella befogade anledningar att vägra tillstånd för andrahandsupplåtelse. Den som får avslag på sin ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening kan överklaga beslutet till hyresnämnden.