På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Parkerings- och garageplatser - vad gäller?

Min bostadsrättsförening vill säga upp min garageplats. Får den göra det och hur går det i så fall till?
Skylt P-plats

Det beror på med vilken typ av nyttjanderätt du innehar din garageplats. Om garageplatsen inte är upplåten som en del av bostadsrätten omfattas den oftast av ett lokalhyresavtal. I så fall är 12 kap. jordabalken tillämplig på denna upplåtelse. Uppsägningen måste ske skriftligen.

En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd. Bostadsrättsföreningen kan således säga upp avtalet att upphöra men riskerar att bli skadeståndsskyldig gentemot lokalhyresgästen.

Till skillnad från garage rör det sig inte om hyra när det är fråga om parkeringsplatser utomhus. Om ersättning utgår för parkeringsplatsen är det istället reglerna i jordabalken om lägenhetsarrende som tillämpas. Det är fritt att avtala om uppsägningstid i dessa avtal. Om inget har avtalats ska uppsägning ske senast sex månader innan den 14 mars (fardagen).

Den som hyr en parkeringsplats har inte något besittningsskydd.

Vem bestämmer vem som ska få en parkerings- eller garageplats i bostadsrättsföreningen?

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen i bostadsrättsföreningen och handlägger därför ärenden kring parkeringsplatser, eller kan hänvisa till ett förvaltningsbolag som sköter om detta på uppdrag av styrelsen. Vanligtvis har bostadsrättsföreningen en policy kring parkerings- och garageplatser. Ofta finns en intern kö för att parkeringsplatser ska bli fördelade korrekt med beaktande av likhetsprincipen.