På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Allt fler vill ha laddstolpar

Antalet elbilar har ökat kraftigt i Sverige, något som aktualiserar behovet av laddstolpar i bostadsrättsföreningarna.

På bara tre år har antalet elbilar i Sverige ökat från 10 000 till 55 000 och alla prognoser pekar mot att expansionen fortsätter. Som bostadsrättsförening bör man undersöka intresset bland medlemmarna för laddstolpar eller laddboxar.

 – Vi befinner oss fortfarande i ett ganska tidigt skede av elbilsexpansionen, men den går fort och efterfrågan på laddplatser ökar snabbt, säger HSBs energichef Hans Dahlin.

hans-dahlin_vit_fotograf-magnus_glans_fri-anvanding_inom_hsb_o_sociala_kanaler180612_2_0400-3_print.jpg

Han råder bostadsrättsföreningarnas styrelser att undersöka intresset bland medlemmarna. Om intresse finns och man bestämmer sig för att ordna laddplatser kan det vara vettigt att ordna några extra för att möta den snabbt växande efterfrågan.

Lös finansieringen tidigt

– Föreningen bör även utreda förutsättningarna för att inrätta laddplatser. Om det finns garage är det ofta tämligen enkelt, men om stolpar ska sättas upp på p-platser utomhus blir det mer komplicerat i och med att man kan behöva gräva och dra ledningar. Om motorvärmaruttag finns kan de eventuellt byggas om vilket kan vara en kostnadseffektiv lösning i många fall.

Frågan om hur investeringen ska finansieras måste upp på bordet tidigt. En lösning är att bostadsrättsföreningen svarar för investeringskostnaden och täcker den med höjda avgifter för parkeringsplatserna. En annan är att man anlitar ett företag som installerar och hyr ut laddstolpar där varje användare tecknar eget abonnemang. I sammanhanget kan noteras att Naturvårdsverket ger stöd inom ramen för Klimatklivet till laddstolpsinvesteringar med upp till 50 procent av kostnaden. 

Flera alternativ för debitering

Priset för laddstolpar varierar med förutsättningarna, men en laddbox i ett garage kostar mellan 5 000 och 12 000 kronor. Arbetskostnad för installation tillkommer.

När det gäller debiteringen för elen finns flera alternativ. Ett är att föreningen lägger på en schablonkostnad för elen på parkeringsavgiften. Ett annat alternativ är att elbilsägaren tecknar ett eget elnätsabonnemang och elavtal och betalar då elkostnaden direkt till elleverantören. Då behövs en laddstolpe per elbilsplats.

Fakta: 7 tips om laddstolpar

• Gör regelbunden inventering av behovet av laddstolpar bland medlemmarna.

• Utred förutsättningarna. Om föreningen inte har garage eller befintliga uttag för motorvärmare, kontrollera vem som äger marken och utred kostnader för grävning och ledningsdragning.

• En laddstolpe kräver inte något bygglov. Däremot kan en laddstation med tillhörande väderskydd kräva bygglov. Nyanläggning av parkeringsplatser utomhus kräver alltid bygglov.

• Det råder oklarheter vad som gäller vid laddning av elfordon i slutna utrymmen. Därför bör kontakt tas med brandmyndigheten eller räddningstjänsten om laddstationer ska installeras i ett garage.

• Kontakta leverantören av elnätet.

• Kontakta Naturvårdsverket om investeringsstöd.

• Besluta om debiteringsform.