På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Allt fler vill ha laddstolpar

Antalet elbilar har ökat kraftigt i Sverige, något som aktualiserar behovet av laddstolpar i bostadsrättsföreningarna.

På bara tre år har antalet elbilar i Sverige ökat från 10 000 till 55 000 och alla prognoser pekar mot att expansionen fortsätter. Som bostadsrättsförening bör man undersöka intresset bland medlemmarna för laddstolpar eller laddboxar.

 – Vi befinner oss fortfarande i ett ganska tidigt skede av elbilsexpansionen, men den går fort och efterfrågan på laddplatser ökar snabbt, säger HSBs energichef Hans Dahlin.

hans-dahlin_vit_fotograf-magnus_glans_fri-anvanding_inom_hsb_o_sociala_kanaler180612_2_0400-3_print.jpg

Han råder bostadsrättsföreningarnas styrelser att undersöka intresset bland medlemmarna. Om intresse finns och man bestämmer sig för att ordna laddplatser kan det vara vettigt att ordna några extra för att möta den snabbt växande efterfrågan.

Lös finansieringen tidigt

– Föreningen bör även utreda förutsättningarna för att inrätta laddplatser. Om det finns garage är det ofta tämligen enkelt, men om stolpar ska sättas upp på p-platser utomhus blir det mer komplicerat i och med att man kan behöva gräva och dra ledningar. Om motorvärmaruttag finns kan de eventuellt byggas om vilket kan vara en kostnadseffektiv lösning i många fall.

Frågan om hur investeringen ska finansieras måste upp på bordet tidigt. En lösning är att bostadsrättsföreningen svarar för investeringskostnaden och täcker den med höjda avgifter för parkeringsplatserna. En annan är att man anlitar ett företag som installerar och hyr ut laddstolpar där varje användare tecknar eget abonnemang. I sammanhanget kan noteras att Naturvårdsverket ger stöd inom ramen för Klimatklivet till laddstolpsinvesteringar med upp till 50 procent av kostnaden. 

Flera alternativ för debitering

Priset för laddstolpar varierar med förutsättningarna, men en laddbox i ett garage kostar mellan 5 000 och 12 000 kronor. Arbetskostnad för installation tillkommer.

När det gäller debiteringen för elen finns flera alternativ. Ett är att föreningen lägger på en schablonkostnad för elen på parkeringsavgiften. Ett annat alternativ är att elbilsägaren tecknar ett eget elnätsabonnemang och elavtal och betalar då elkostnaden direkt till elleverantören. Då behövs en laddstolpe per elbilsplats.

Fakta: 7 tips om laddstolpar

• Gör regelbunden inventering av behovet av laddstolpar bland medlemmarna.

• Utred förutsättningarna. Om föreningen inte har garage eller befintliga uttag för motorvärmare, kontrollera vem som äger marken och utred kostnader för grävning och ledningsdragning.

• En laddstolpe kräver inte något bygglov. Däremot kan en laddstation med tillhörande väderskydd kräva bygglov. Nyanläggning av parkeringsplatser utomhus kräver alltid bygglov.

• Det råder oklarheter vad som gäller vid laddning av elfordon i slutna utrymmen. Därför bör kontakt tas med brandmyndigheten eller räddningstjänsten om laddstationer ska installeras i ett garage.

• Kontakta leverantören av elnätet.

• Kontakta Naturvårdsverket om investeringsstöd.

• Besluta om debiteringsform.