På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Effektiva mötesrutiner

Långa, segdragna möten som drar ut på tiden utan att något blir gjort – det är skräckbilden av styrelsearbete. Men så måste det inte vara! Erik Fällmer, styrelseledamot i HSB Södra Norrland delar med sig av sina bästa tips för att föreningen ska få effektiva mötesrutiner.

Diskutera varför ni är där

En av de absolut viktigaste sakerna för att få till en fungerande styrelse som har effektiva möten är att se till att alla i styrelsen är överens om varför man är där och på vilket sätt man ska jobba. Börja därför styrelseåret med att avsätta tid för att diskutera det här, för det finns så olika saker som driver människor. En del är engagerade i styrelsen för att de vill plantera blommor, andra för att de tycker att tvättstugan inte fungerar. Mångfald berikar en styrelse, men för att kunna jobba ihop är det också viktigt att alla förstår att de är där för att jobba för medlemmarnas och föreningens bästa.

Skapa delaktighet

Att få människor att trivas, oavsett om det är på en arbetsplats eller ideellt i föreningslivet, är A och O för att få engagemang. Det går att locka med många saker men trivs medlemmarna inte så engagerar de sig inte heller. Därför är det viktigt att redan i början av året säkerställa att alla ledamöter verkligen bjuds in att delta i samtalet och se till att diskussionen inte bara hålls inom en liten klick. När några känner sig utanför och när alla inte får samma information eller möjlighet att delta skapas motsättningar som lätt tar död på engagemanget. Lägg därför tid på att skapa ett klimat där alla ledamöter känner att de är delaktiga och att deras åsikter är viktiga och tas till vara. Då ökar motivationen att engagera sig och fatta kloka, genomtänkta beslut.

Erik-Fällmer_NYY.jpg

Gör upp det praktiska

Se till att ni redan i början av styrelseåret går igenom hur ni ska lägga upp ert arbete under året som kommer. Gå igenom vad som behöver göras och när ni behöver fatta beslut om till exempel budget och underhållsplan. Fundera på vad ni mer har ansvar för under året, och diskutera sedan hur mycket tid och hur många möten ni behöver ha för att leva upp till det ansvaret. Gör en plan där det tydligt framgår när ni ska träffas och vad ni ska ta upp på respektive möte så att det finns en plan att utgå från. Och bekräfta att alla verkligen vet när mötena är så att de kan prioriteras och styrelsen därmed är beslutsför och inte hela tiden måste skjuta upp besluten.

Var noga med mötesformerna

Det är inget fel att ha det trevligt på styrelse­mötena, tvärtom, men det är viktigt att förstå att man måste ha en struktur för att mötet inte ska dra ut på tiden. Förbered en dagordning som alla får i förväg och gör det tydligt vad det är ni ska prata om eller fatta beslut om under varje punkt. Det är också viktigt att ni redan i förväg är överens om att ha mötesdisciplin nog att hålla er till den här dagordningen, och vad ni ska göra om någon inte håller sig till ämnet.

Lägg lite tid för att spara tid

Även mellan styrelsemötena finns det saker ni kan göra för att vara mer effektiva när ni ses. Är du ansvarig för att ta fram handlingar, gör det då i god tid före mötet så att de andra hinner läsa in sig. Är du en ledamot som får handlingar inför mötet, läs in dig och ta del av underlagen så att ni direkt kan gå till diskussion och beslut.

Engagera fler

Ett sätt att göra styrelsearbetet mer effektivt är att delegera ut uppgifter på andra medlemmar i föreningen. Alla kanske inte vill eller har förutsättningar att sitta i styrelsen, men de kanske kan engagera sig på annat sätt? Ska ni digitalisera tvättstugans bokningssystem, då behöver det inte tvunget vara styrelsen som tar fram underlagen utan det kan lika gärna göras av engagerade medlemmar som kan mer om frågan. Ta er lite tid att prata med medlemmarna och se hur och med vad de kan bidra till föreningen.

Ha roligt!

Nej, ni ska inte flamsa bort mötestiden, men att före, efter eller mellan mötena träffas för social samvaro och lära känna varandra är bra för styrelsearbetet. Prata om hur ni mår, hur föreningen mår och ta hand om varandra. Att medlemmarna i styrelsen kan skratta och ha roligt tillsammans på ett schysst sätt ökar trivseln och fungerar samtidigt som en smörjolja när man har motstridiga åsikter och behöver kunna ta tuffa diskussioner i styrelsen.

Så kan HSB hjälpa till

HSB har utbildningar i mötesteknik på olika nivåer vilket kan vara ett bra sätt att komma framåt. Ni kan också ta hjälp av HSB-ledamoten för att få tips och råd.