På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB-ledamoten – en unik hjälp i styrelsearbetet

Som medlem i HSB får ni tillgång till hjälp från en HSB-ledamot i ert styrelsearbete. HSB-ledamoten inspirerar och underlättar styrelsearbetet. Och tjänsten är en unik medlemsförmån som ingen annan erbjuder.
HSB-ledamoten vässar styrelsen

En HSB-ledamot är en person jämte den ordinarie styrelsen. HSB-ledamoten väljs inte av föreningsstämman i bostadsrättsföreningen utan utses av styrelsen i den regionala HSB-föreningen. HSB-ledamoten kan vara en anställd eller förtroendevald inom HSB, som i sitt styrelseuppdrag ska ta tillvara på bostadsrättsföreningens medlemmars intressen. Särskilt är HSB-ledamoten uppmärksam på att alla behandlas lika och att lagar och förordningar efterlevs.

Ledamoten ska också verka för att det råder god ordning i föreningens verksamhet. Hen är också en förlängd arm i kontakten mellan bostadsrättsföreningen och den regionala HSB-föreningen.

HSB-ledamotens lojalitet ligger i första hand hos bostadsrättsföreningens medlemmar och har inget uppdrag att "sälja in" HSB:s tjänster. HSB-ledamoten deltar därför normalt inte i beslut som rör upphandling där HSB är en av anbudsgivarna. Däremot ska ledamoten vara uppdaterad kring, och kunna informera om tjänster, service och medlemsförmåner som HSB erbjuder.

Vilken kompetens har HSB-ledamoten?
HSB-ledamöternas bakgrund kan variera, liksom hos andra ledamöter i en styrelse, men många har gedigen styrelseerfarenhet och har ofta arbetat med bonära verksamhet. Dessutom erbjuds HSB-ledamöterna såväl grundutbildning som vidareutbildning flera gånger per år.

HSB-ledamot är en viktig pusselbit för att lyckas skapa en välskött och trivsam bostadsrättsförening. Styrelsearbete är inte alltid enkelt. Det demokratiska och ekonomiska ansvaret är stort både på oerfarna och mer erfarna styrelser. HSB-ledamoten som har bred och djup kunskap kan bidra till att styrelsearbetet utförs professionellt, samtidigt som det blir enklare och roligare.

Hens kunskaper omfattar allt från de kooperativa principerna och bostadsrättsjuridik till ekonomi och förvaltning. Det innebär att du och styrelsen får specialkompetenser som hjälper bostadsrättsföreningen att utvecklas positivt. Det i sin tur leder till en välmående bostadsrättförening som ser till alla medlemmars intressen.

Vår mest uppskattade medlemsförmån är unik
HSB-ledamoten är HSB-föreningars mest efterfrågade och även mest uppskattade medlemsförmån! Det är också en unik medlemsförmån, som ingen annan erbjuder.

Kontakta din regionförening så får du veta mer om vad en HSB-ledamot kan göra för din bostadsrättsförening.