På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

När får man neka medlemskap?

När får styrelsen egentligen neka medlemskap? 
HSBs juridiska experter reder ut begreppen.

När ska vi neka medlemskap?

En köpare av en lägenhet i vår förening har låg inkomst och 15 betalningsanmärkningar. På vilka grunder kan vi neka medlemskap? Eva Sörqvist, fastighetsjurist på HSB Riksförbund, svarar:

Som huvudregel ska en medlemskapsprövning alltid ske när en bostadsrättslägenhet byter ägare, oavsett om förvärvet sker genom köp, gåva, arv eller bodelning. Styrelsen ska pröva frågan om medlemskap, normalt inom en månad. Antingen fattas beslut på styrelsemöte eller så kan styrelsen ha delegerat åt en viss person att sköta medlemskapsprövningen.

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns det ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att föreningen ska vara skyldig att bevilja medlemskap. Om föreningen vill vara generösare med att bevilja medlemskap så är det upp till föreningen, men det är värt att tänka till innan man tillämpar en generösare syn på medlemskap och tänka på att då behandla nästa förvärvare lika.

Av bostadsrättslagen och HSB normalstadgar framgår att föreningen inte får vägra medlemskap om villkoren i stadgarna är uppfyllda och om föreningen ”skäligen bör godta” förvärvaren som bostadsrättshavare.

Villkor i stadgarna

I HSB normalstadgar (§ 5 i 2011 års stadgar) framgår att man för att bli medlem ska vara medlem i HSB. Med det avses att man ska ha betalat medlemsavgift till den regionala HSB-föreningen. Andra villkor som accepterats av lagstiftaren är till exempel en åldersgräns om 55 år (så kallat seniorboende).

”Skäligen bör godta”

Vid bedömningen av om föreningen ”skäligen bör godta” någon som medlem är det av stor vikt att förvärvaren av bostadsrättslägenheten själv kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Det är bra att ha som rutin vid medlemskapsprövningen att göra en kreditupplysning på förvärvaren. Ett flertal betalningsanmärkningar kopplade till boende kan utgöra skäl att neka medlemskap, även om inkomsten i sig är tillräcklig, då betalningsvilja kan saknas. Utöver hänsyn till den ekonomiska situationen för förvärvaren kan viss hänsyn också tas till förvärvarens personliga kvalifikationer.

Om personen till exempel nyligen har stört vid boende i föreningen så kan eventuellt medlemskap nekas. Det är dock ofta svårt att neka medlemskap på den här grunden. Ett förvärv i rent spekulativt syfte kan skäligen inte behöva godtas och medlemskap kan nekas. Det kan dock vara svårt att bevisa detta.

Andra grunder till nekande är:

  • Om förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten.
  • Om flera personer ska äga andelar av bostadsrätten. Medlemskap kan inte vägras på denna grund om bostadsrätten efter förvärvet kommer att innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer.

Rätt till medlemskap

Det finns en grupp som alltid har rätt till ett medlemskap:

  • En kommun eller landsting som förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet.
  • Då förvärvaren av en bostadslägenhet är en närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren. Då förvärvaren av en bostadsrätt är en make, har denne rätt till medlemskap om hen uppfyller villkoren i stadgarna, såsom kravet på medlemskap i HSB.

Delgivning av beslut

Vid nekat medlemskap är det viktigt att förvärvaren delges information om beslutet. Förvärvaren har då en månad på sig att få frågan prövad i hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan i sin tur överklagas till Svea hovrätt.