På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Så får ni bättre mångfald i styrelsen

Er bostadsrättsförening har mycket att vinna på en styrelse där olika bakgrunder, åldrar och kön finns representerade. HSB jobbar aktivt med mångfaldsfrågor, och så här kan ni göra det i er brf.
Olikheter är en styrka i en brf-styrelse

Analysera sammansättningen

Det finns mycket att vinna på en styrelse som är representativ för bostadsrättsföreningens medlemmar. När medlemmarna känner delaktighet både trivs de bättre och är mer villiga att engagera sig. Det första steget för ökad mångfald är att se över styrelsens sammansättning. Då kan ni snabbt se om det finns ett bra spann vad gäller såväl ålder som kön och bakgrund bland ledamöterna. Är det någon grupp som är överrepresenterad eller saknas? Formulera sedan era önskemål så att ni kan förmedla dem till valberedningen.

Engagera valberedningen

En välinformerad valberedning är A och O. Därför är det viktigt att först och främst utbilda valberedningen i vad det innebär att rekrytera styrelsemedlemmar. Specificera sedan era önskemål i god tid inför kommande val. Förklara också varför föreningen tjänar på att ha styrelsemedlemmar med olika bakgrunder, åldrar och kön. På så sätt kan ni motivera valberedningen att lägga extra energi och tid på att hitta rätt personer, och sedan försöka övertyga dessa om de är tveksamma till att delta.

Tydliggör vem ni söker

Det är viktigt att valberedningen är öppen och berättar vilka de är intresserade av att ha med i styrelsen – dessa personer kanske inte vet att de är attraktiva. Var tydliga med att  förmedla att de som tillfrågas inte behöver kunna allt från början. HSB erbjuder många kurser som kan vara till hjälp för nya styrelsemedlemmar. Ni kan även ta fram egna sätt att få den nya medlemmen att känna sig trygg, exempelvis genom mentorskap.

Effektivisera era styrelsemöten

Människors livssituationer ser olika ut och långt ifrån alla har möjlighet att närvara vid långa styrelsemöten. Tidsåtgången ska inte vara ett skäl till att folk tackar nej vid frågan om de vill engagera sig i styrelsen. Därför är det viktigt att era möten är väl förberedda och effektiva. Undvik i möjligaste mån att försöka fatta beslut i komplexa frågor som inte har förberetts i förväg. Genom att förlägga fikastunden till slutet kan alla välja om de har tid att stanna.