På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Stadgarna styr styrelsearbetet

Vid sidan av lagen är det stadgarna som styr vad som gäller i just din bostadsrättsförening. Till exempel hur avgifterna bestämts och vem som har ansvar för underhållet.

Vid sidan av lagen är det stadgarna som styr vad som gäller i just din bostadsrättsförening.

Till exempel hur avgifterna bestämts och vem som har ansvar för underhållet.

Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB ska använda sig av HSBs normalstadgar. En central paragraf i stadgarna är ändamålsparagrafen. Där framgår det vad bostadsrättsföreningen ska syssla med. Bland annat framgår det att bostadsrättsföreningen har till ändamål att upplåta bostadslägenheter för permanentboende och lokaler åt medlemmar utan tidsbegränsning.

Det finns vissa möjligheter att anpassa stadgarna till den enskilda bostadsrättsföreningen. Vanligt förekommande är att anpassa underhållsparagraferna. Underhållsparagraferna reglerar ansvarsfördelning för underhåll och reparationer mellan bostadsrättsförening och dig som bostadsrättshavare. 

Stadgarna ska antas av två på varandra följande föreningsstämmor. På första stämman räcker det med enkel majoritet (det vill säga mer än hälften av rösterna) och vid efterföljande stämma krävs som huvudregel två tredjedels majoritet av rösterna på stämman. Om samtliga röstberättigade i bostadsrättsföreningen röstar för förslaget vid en och samma stämma behöver det inte hållas en andra stämma.

Vid sidan av lagar och stadgar finns HSB kod för bostadsrättsföreningar, som är ett hjälpmedel för styrelse och valberedning. Här finns regler för styrelsearbete, instruktion för valberedning och om hur medlemmar ska informeras, med mera.