På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Styrelsens ansvar i bostadsrättsföreningen

Har ni koll på alla bitar? Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innefattar en hel del ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner utan även för att föreningen följer lagen och ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet.

Fastighetsägande

Som styrelsemedlem äger och företräder du föreningens fastighet. Du räknas som fastighetsägare och med det kommer ett stort ansvar. Dels ansvarar du för fastigheten och alla dess tekniska funktioner, men du har också ett indirekt ansvar för miljön i och omkring fastigheten samt för de boendes hälsa och säkerhet. Detta regleras bland annat i miljöbalken och innebär till exempel att du som fastighetsägare har ansvar för att föreningen följer gällande lagar, så kallad egenkontroll. Med ansvaret för hälsa och säkerhet kommer skyldigheter som att skotta bort snö och is på fastighetens tak, att hålla skadedjur borta och att se till att huset har ett fullgott brandskydd.

Arbetsgivaransvar

Om ni har anställda i föreningen, exempelvis fastighetsskötare eller städare, räknas ni som arbetsgivare och är skyldiga att följa arbetsmiljölagstiftningen. Det betyder bland annat att ni måste vidta åtgärder för att de anställda har en säker arbetsmiljö. Som anställd räknas alla som får någon form av ersättning, även om det bara är ett avdrag på avgiften för exempelvis en vicevärds arbete. Ett sätt att slippa arbetsgivaransvaret är att lägga ut tjänsterna på en extern leverantör.

Underhåll

Styrelsens främsta uppgift är att ta hand om fastigheten och dess skötsel. I det arbetet ingår skyldigheten att upprätthålla en underhållsplan för att säkerställa att fastigheten sköts på bästa sätt. I underhållsplanen ska det finnas både kort- och långsiktiga åtgärder och den ska vara ett levande dokument.

Ekonomi

I HSBs stadgar står det bland annat att styrelsen ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen på bästa sätt. I enlighet med stadgarna ska styrelsen lämna in en årsredovisning och protokoll samt övrigt underlag för revision senast en månad före föreningsstämman. Årsredovisningen ska godkännas av styrelsen och undertecknas av ordinarie ledamöter. Styrelsen ska dessutom upprätta och följa en årlig budget. Som styrelsemedlem kan du bli skadeståndsskyldig om du har varit oaktsam med föreningens medel.

Miljö och hållbarhet

Miljöbalken ställer krav på att fastighetsägare ska förbruka så lite resurser som möjligt samt välja de miljövänligaste alternativen i mesta möjliga mån. I andra paragrafen i HSBs normalstadgar står det att bostadsrättsföreningar ska värna om miljön och i all sin verksamhet verka för en hållbar utveckling. Detta är styrelsens ansvar och det kan handla om allt från att sänka föreningens el- och vattenförbrukning till att skapa möjlighet för återvinning och ställa miljökrav vid upphandlingar av tjänster.

Allmän trivsel

Sist men inte minst har styrelsen ett ansvar för den allmänna trivseln i föreningen. Det handlar om att hålla i ordningsfrågor, som att miljön i och runt om fastigheten är ren, att återvinningsrummen är rena, att trasiga och övergivna cyklar tas om hand och fraktas bort från cykelförråd och att upprätthålla regler för grillning, störningsärenden och liknande. Styrelsen är även skyldig att ta tag i konflikter mellan medlemmar kring trivselstörande saker. 

Den viktiga egenkontrollen

Som fastighetsägare är ni enligt lag skyldiga att genomföra egenkontroller i er fastighet. Vissa områden kräver kontroller av en person med särskild kompetens, exempelvis hissar och ventilation, medan andra områden kan kontrolleras av styrelsen, som hantering av avfall. Se till att upprätta en tidplan för egenkontroll och dokumentera alla kontroller. Det minskar kommunens behov av att granska verksamheten och föreningen kan då spara pengar genom att slippa avgiften för kommunens tillsynsarbete.

Inte koll på alla bitar? Lugn! HSB har Sveriges största tjänsteutbud och hjälper gärna till.