HSB brf Valö Fyr: Ordnar boende till flyktingfamilj från Ukraina

Brf Valö Fyr i Göteborg var en av de första föreningarna i landet att ordna boende åt en flyktingfamilj från Ukraina i föreningens övernattningslägenhet. På detta sätt vill de inspirera andra bostadsrättföreningar att göra samma sak.
Fristående hus i HSB brf Valö Fyr i skymningen

I Sverige är vi vana vid ett starkt samhälle och institutionellt skyddsnät. ”Någon annan” har alltid tagit hand om situationen. Men idag står vi inför den största humanitära krisen sedan andra världskriget och vi behöver visa medmänsklighet och hjälpas åt. Vi såg en unik möjlighet att göra skillnad då vi, som de flesta andra bostadsrättsföreningar, har en övernattningslägenhet som ofta står tom, säger Markus Hilmansson, en av de boende i brf Valö Fyr.

Tillsammans med sina grannar lade Markus fram förslaget för styrelsen i bostadsrättsföreningen. De hade via en bekant fått reda på att det fanns en familj från Ukraina i behov av boende. Att grannarna Jonas Svahn och Petter Aasheim är advokater, den sistnämnde inom asylrätt, sänkte tröskeln för att komma igång.

– Det finns många viljor i en bostadsrättsförening och vi räknade med att det skulle uppstå en del frågetecken. Därför valde vi att dokumentera vårt tillvägagångssätt för att kunna dela med oss av erfarenheten till andra bostadsrättsföreningar, fortsätter Markus.

– Vi vill kunna inspirera så många som möjligt. Det finns ungefär 27 500 bostadsrättsföreningar i Sverige. Tänk om var tionde förening gör som vi och tar emot en familj om fyra personer. Det skulle innebära att cirka 11 000 flyktingar får ett boende.

valo_fyr.jpgPå bilden: Petter Knutson Aasheim och Markus Hilmansson är två av initiativtagarna till att brf:ens uthyrningslägenhet nu kan lånas ut till Ukrainska flyktingar.

Så gjorde HSB brf Valö Fyr – steg för steg


1. Boendet

Först identifierades en potentiell lokal för boende. Initiativtagarna såg även över behovet av att göra mindre kompletteringar för att kunna ta emot gäster.

2. Förslag till styrelse

Sedan lades förslaget fram till bostadsrättsföreningens styrelse.

Förslaget innehöll:

  • Risk- och konsekvensanalys som hanterades genom ett avtal och utökat försäkringsskydd.
  • Merkostnadskalkyl över framförallt el, värme, vatten samt inkomstbortfall då lokalen inte kommer att kunna hyras ut under tiden. I brf Valö Fyr landade den beräknade merkostnaden på 35 kronor per hushåll och månad.
  • Avtalsutkast samt förslag om huruvida andraparts- eller tredjepartsavtal ska användas. 

3. Extra stämma

Styrelsen i brf Valö Fyr kallade till en extra stämma enligt bostadsrättsföreningens stadgar för att rösta igenom förslaget. Det är vanligt att det krävs en till två veckors framförhållning.

4. Genomförande av komplettering

Styrelsen i brf Valö Fyr ser över behovet av att uppgradera sitt försäkringsskydd med hänsyn till det ändrade användningsområdet för övernattningslägenheten. De planerar även att införskaffa en tvättmaskin till boendet.

5. Kontakt med behövande

Parallellt med stegen ovan, kom brf Valö Fyr i kontakt med en behövande flyktingfamilj genom en bekant.

6. Avtalsskrivning mellan parterna

7. Välkomnande

I brf Valö Fyr kommer de boende hjälpas åt att samla in sängkläder, handdukar och andra förnödenheter som de boende kan tänka sig att behöva när de flyttar in. Avtalet Utgångspunkten är att de ukrainska gästerna bor kostnadsfritt i HSB brf Valö Fyr. Om ingen hyra utgår (i pengar eller annat) skapas inget hyresförhållande. Det innebär att hyreslagens tvingande skyddsregler till förmån för hyresgäster inte blir tillämplig på avtalet. Det medför att de boende inte får något besittningsskydd och att fler saker behöver regleras i avtalet jämfört med ett bostadshyresavtal.

Läs mer om HSB brf Valö Fyr och flyktingmottagande här