HSB Göteborg: Brf Blanka bäst på hållbarhet inom HSB

HSB brf Blanka i Lindholmshamnen i Göteborg fick högst hållbarhetsindex av alla HSBs inflyttningsklara projekt under 2021. Nyckeln till framgång var bland annat ett väl sammansatt
projektteam och tidigt fokus hållbarhet i alla tänkbara aspekter.
Vy över sedumtak i HSB brf Blanka

Brf Blanka är belägen precis vid vattnet på Lindholmen i Göteborg där det fortfarande finns spår från den gamla varvsindustrin. Wingårdhs arkitekter stod för utformningen med mjuka sedumtak i kontrast till hållbara fasader i tegel. Projektet byggstartade under 2019 och i februari 2021 flyttade de första köparna in i sina lägenheter. Här finns 122 lägenheter – allt från små ettor till stora femmor – i totalt sex huskroppar. Hållbarhetsambitionerna i projektet var höga från start, både från HSB och Göteborg Stad, som ställt många och tuffa krav vid markanvisningarna i Lindholmshamnen.

blobid1.jpgFoto: HSB Göteborg, Wingårdh arkitekter

– Vi satte tidigt samman ett bra lag som hade fokus på projektets övergripande mål och de kriterier som krävs för att få miljöcertifieringen. Det gjorde att många frågor blev belysta och utredda i god tid. Exempelvis kunde landskapsarkitekten tidigt bevaka sina frågor och på ett naturligt sätt styra mot en hög grönytefaktor. Överlag hade vi ett mycket bra samarbete och låg personalomsättning i projektet, vilket var en framgångsfaktor, berättar HSBs projektchef Rickard Fränberg.

Brf Blanka var även det första HSB Dela-projektet, ett koncept som underlättar för unga att komma in på bostadsmarknaden genom att HSB går in och finansierar halva köpesumman. HSBs unga bosparare fick möjlighet att anmäla intresse på totalt 23 mindre lägenheter och intresset var stort. Nästan 80 procent av de som köpt en lägenhet i brf Blanka uppger att de inte skulle ha kunnat köpa bostaden utan HSB Dela.

4P9A4255-HDR.jpg

Faktorer som bidrar till högt hållbarhetsindex i brf Blanka:

 • 23 lägenheter har sålts inom HSB Dela
 • Hela projektet är miljöcertifierat med Svanen
 • En solcellsanläggning finns på taket och bidrar till förnybar energiförsörjning
 • Energiprestandan är god med lågt energibehov 
 • Byggmaterialen har valts med stor omsorg för att undvika farliga ämnen
 • Lättillgänglig cykelförvaring, en egen cykelverkstad och cykelpool med bland annat eldrivna lådcyklar för de boende
 • Laddplatser har installerats på 20 procent av parkeringsplatserna
 • Säkring mot översvämning vid ett förändrat klimat
 • Fördröjning av dagvatten genom gröna sedumtak och magasin i marken samt infiltration genom pimpsten och väl valda växter på gården
 • En genomtänkt utemiljö med hög grönytefaktor som ger mervärde för både boende och miljön
 • Övernattningslägenhet, gemensamhetslokal, stor tvättstuga, torkrum och fina gemensamma ytor med konstnärlig utsmyckning bidrar till social hållbarhet.