Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bli medlem i HSB Skåne

Det första steget mot ett medlemskap hos oss är att fylla i uppgifterna nedan. Sedan registrerar vi dig och skickar en inbetalningsavi på din medlemsandel och årsavgift. HSB Skåne sträcker sig över 17 kommuner i Skåne och har totalt fem marknadsområden fördelade i Lund, Eslöv, Hässleholm, Kristianstad och Ystad.

Söker du bostad i Malmö? Då ska du ansöka om medlemskap i HSB Malmö. 


HSB Skånes behandling av personuppgifter

När jag lämnar in mina personuppgifter via nedanstående formulär har jag tagit del av och godkänner informationen om HSB Skånes behandling av personuppgifter.

Fyll i och skicka formuläret nedan

Ange uppgifter nedan för den personen som söker medlemskap i HSB Skåne.

Finns det någon i ditt hushåll som redan är medlem i HSB Skåne?

Personuppgifter som lämnas till HSB Skåne behandlas i enlighet med HSB Skånes policy för behandling av personuppgifter, med information om bl.a. ändamål och rättslig grund för behandling, och om registrerades rättigheter.

Informationen finns tillgänglig på www.hsb.se/skane. Frågor och synpunkter skickas till personuppgifter-skane@hsb.se, eller besök något av våra kontor.