Info-möte om nya låssystemet

22 augusti 2022 INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYA LÅSSYSTEMET/PASSAGESYSTEMET OCH NYA TVÄTTSTUGEBOKNINGEN. Välkomna till informationsmöte i Samlingslokalen den 14/9 klockan 19.00. Representanter för såväl PM Larm som monterar, som leverantören Axema kommer finnas på plats för att svara på frågor och visa systemet.

Förhandsinformation

Arbetet påbörjas redan nu på tisdag den 23/8 med förberedande kabeldragning. 2 montörer från PM Larm kommer utföra arbetet primärt på dagtid mellan 08 - 17, då även visst buller kan förekomma vid borrningsarbeten. Vissa tysta moment kan förekomma även efter 17 men senast fram till 20 måndag-torsdag under installationstiden.  

Information från dig 

För att kunna komma i gång med porttelefonerna behöver vi så snart om möjligt samla in lite information till systemet. Vi kommer att dela ut det här info-brevet i era brevlådor, med ett formulär som ni fyller i med begärda uppgifter. Vi samlar in uppgifterna för att ni ska få önskade telefonnummer inlagda i porttelefonerna. Både fasta nummer och mobilnummer går bra att ange. Vi behöver minst ett nummer till varje hushåll, men max 2 nummer. 

Vi samlar även in e-postadresser för att kunna digitalisera informationsutskick, kallelser och infobrev framöver, samt om ni har garageplats och i vilket garage för att ni ska få rätt behörigheter på era nyckelbrickor från start. 

Ni kan antingen ta med formuläret till informationsmötet eller lägga den i styrelsens vita brevlåda till vänster om lilla garagets port. 

Mer info och svar på frågor kommer på info-mötet.

 Väl mötta! 

Styrelsen BRF Docenten genom Hasse Edqvist