Glöm inte att lämna motion till stämman!

20 mars 2023

Är det något ärende som du vill ska behandlas på föreningsstämman? Gör din röst hörd och lämna en motion.

Alla medlemmar har rätt att lämna in en eller flera motion/er till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder eller förändringar inom föreningen. När motionen inkommit så behandlas den och styrelsen fattar beslut om hur man anser att kommande stämma ska behandla motionen. Motionen måste vara undertecknad inklusive kontaktuppgifter samt vara inlämnad till styrelsen (vita brevlådan till vänster om lilla garget på gaveln Bergakungsvägen 5) senast den 31 mars 2023. 

Använd bifogade dokument (pdf eller word-dokument). Bara en motion per dokument! Önskar du lämna fler motioner, kopiera dokumentet eller skriv motsvarande på separat A4-papper.

Styrelsen