Protokoll extra föreningsstämma

26 oktober 2023

Nu är protokollet från vår extra föreningsstämma justerat och klart . Det kommer att finnas tillgängligt på Mitt HSB/Mina sidor/Mina dokument. Du loggar in till Mitt HSB med ID och lösenord eller med BankID.

Extrastämman beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna baserade på normalstadgar för HSB-förening. De nya stadgarna träder i kraft när Bolagsverket har registrerat dem. Då kommer vi att publicera stadgarna här på hemsidan.

Styrelsen