Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Gör din röst hörd – lämna motion till årsstämman!

19 februari 2024 Är det något ärende som du vill ska behandlas på föreningsstämman? Gör din röst hörd och lämna en motion. Detta är en av dina möjligheter att vara med och påverka vår gemensamma bostadsrättsförening.

Alla medlemmar har rätt att lämna in en eller flera motion/er till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder eller förändringar inom föreningen. När motionen inkommit så behandlas den och styrelsen fattar beslut om hur man anser att kommande stämma ska behandla motionen. Motionen måste vara undertecknad inklusive innehålla kontaktuppgifter samt vara inlämnad till styrelsen (vita brevlådan till vänster om lilla garaget på gaveln Bergakungsvägen 5) alternativt mejlad till info@docenten.se senast den 31 mars 2024. 

Använd bifogade dokument (pdf eller word-dokument). Bara en motion per dokument! Önskar du lämna fler motioner, kopiera dokumentet eller skriv motsvarande på separat A4-papper.
Du hittar även dokumenten i Mitt HSB.

Styrelsen