Installationshjälp Telenor

10 november 2021 Om du har beställt ny utrustning från Telenor erbjuder de hjälp med installation på plats. Tidpunkt är inte beslutad ännu.

När det blir aktuellt kommer vi att sätta upp lappar i trapphusen där du kan skriva upp dig, om du önskar hjälp. Om du bor i radhusen och behöver installationshjälp, skriver du upp dig på lista i någon av trapphuset nr 12 – 18.

Styrelsen

2021-11-10