Krishantering BRF Gröndal

Kort beskrivning av krishantering i BRF Gröndal som medlem kan bli delaktig i.

Nynäshamn Krishantering Brf Gröndal.

Beskrivning av det som kan antas vara den vanligaste typen av kris till det som är en kris som berör samhälle och eller befolkning.

 

Strömavbrott som förväntas pågå mer än 2 timmar.

Brf Gröndal har ett yttre ”skalskydd” som består av våra ståldörrar i våra entréer. Den automatik som sköter öppning och stängning kommer från vårt AXEMA-system.

Vid strömavbrott kommer Systemet att fungera under en period på upp till 4 timmar. Det innebär att man med sin ”tag” ”bricka” ”blipp” kan öppna låset men själv måste dra eller trycka upp dörren.

Inom 2 - 4 timmar måste en person i styrelsen  eller husvärd ställa upp alla dörrar med hjälp av material avsett för att förhindra att låset går igen. Det görs med hjälp av en papp-bit och tejp som anbringas framför låskistan. Dörren blir i detta läge ”alltid öppen”. Material till detta finns i brevboxens nedersta högra fack.

När strömmen återigen är på tar man bort tape med papper och lägger det i postfacket igen.

Skulle inte automatiken fungera inom dessa 2 timmar så kan någon i styrelsen hämta portnyckel i styrelserummets nyckelskåp och låsa upp porten. Ordförande har också en portnyckel hemma i trygg förvaring (låst nyckelskåp).

 

Brandlarm/Vattenlarm i TRYVA-systemet.

Om ett larm går i TRYVA-systemet kommer allas om ingår eller har valt att få dessa larm att få larmet via sin Mobil. Där ser man vilken lägenhet eller vilket utrymme som larmar.

Är det ett brandlarm så beger man sig till lägenheten eller tar kontakt med den boende. Det vanligaste problemet brukar vara att det lagas mat som utvecklar för mycket os. Men inget brandlarm får förringasutan måste undersökas. Har larmet avaktiverats så ringer man och frågar vad det berodde på.

Är det ett vattenlarm så larmar det inte med ljud hos den boende och då är det viktigt att så snart som möjligt, antingen bege sig till lägenheten eller ringa till den som bor i lägenheten och fråga om det rinner vatten under diskbänken eller kyl/frys. Om det är strömmande vatten så måste man se till att vattnet stängs av omedelbart.

Om det går att förhindra skador genom att stänga av vattnet tillfälligt tills det går att ringa rörmokare dagtid så gör man det. Annars så ska man ringa jour för att undvika svåra vattenskador.

Fullt utvecklad brand i ett eller flera trapphus.

Skulle detta uppstå så är det viktigt att utrymma även ej berörda trapphus och att personer i huset återsamlas vid sandlådan utanför respektive hus.

Det är viktigt att följa de råd som ges av Brandbefäl på plats. Att ge information om eventuella grannar var de kan vara eller om de har problem att ta sig fram eller ut.

När du ger dig ut från lägenheten ska du inte låsa dörren eftersom brandpersonal kan behöva kontrollera spridning av eld.

VMA   Viktigt meddelande till allmänheten

Detta är ett meddelande som normalt går ut vi radio och TV. På TV brukar det passera en textremsa i överkant med aktuell varning. Oftast rör det sig om varning för luftföroreningar i samband med stora lokala bränder eller gasutsläpp. Följ de anvisningar som sänds ut.

”Hesa Fredrik” är ett larm som kan gå vid krig, samhällsfara eller storbrand i samband med VMA.

Hesa Fredrik testas alltid en gång/månad den första måndagen i månaden kl.15.00 efter 5 minuter blåses ”Faran över”

VMA vid fara för krig

Om   det kommer en varning om förestående krigstillstånd och allmänheten uppmanas att ställa i ordning skyddsrum så måste alla som har förråd i skyddsrummen bege sig dit och börja flytta ut allting utanför huset. Inom 48 timmar ska skyddsrummet vara tomt. Det gäller ALLT det finns inget undantag. Alla mellanväggar i skyddsrummet ska rivas och plats för toaletter och vattentankar ska anordnas. Det finns utrustning i varje skyddsrum för att ombesörja ventilation och för att ta upp en förberedd nödutgång. Den som har förråd i skyddsrum får inte förvara saker som väger mer än 60 KG. Det är bra att ha läst ”OM KRIGET KOMMER” som ges ut av
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Om det är risk för KRIG eller långvarig kris i livsmedelsförsörjning kan man själv preparera genom att ha ett förråd av mat i form av konserver som inte är värmekänsliga. Vatten som går att dricka, mediciner kläder och ombyten passande för aktuellt klimat.