Parkeringsplats Garage och Besöksparkering

Tänk på att aldrig stanna längre än 10 minuter på gårdarna. Efter 10 minuter har P-service rätt att utfärda kontrollavgift
Stanna så att du inte blockerar vägen.

 Kö till garageplats och parkeringsplatser handhas av HSB Södertörn.

Vi har nu 3 besöksplatser på parkeringen vid Sigyns väg

Det är plats 1 som även är laddplats, samt 23, och 24.

Vid före detta Humlan har vi platserna 87 - 90  som kan användas med besökskort.

Platserna 91 - 102 är uthyrda.

Kom ihåg att få tillbaka kortet.

Ständiga besök kommer inte att accepteras.