Parkeringsplats Garage och Besöksparkering

Tänk på att aldrig stanna längre än 10 minuter på gårdarna. Efter 10 minuter har P-service rätt att utfärda kontrollavgift
Stanna så att du inte blockerar vägen.

 Kö till garageplats och parkeringsplatser handhas av HSB Södertörn.

Vi har nu 3 besöksplatser på parkeringen vid Sigyns väg

Det är platserna 22, 23, och 24.

Vid före detta Humlan har vi platserna 85 - 89 som 4-timmars parkering inget besökskort krävs.

Platserna 90 - 95 som gästparkering (dygn) där det krävs besökskort.

Platserna 96 - 102 är uthyrda.

Kom ihåg att få tillbaka kortet.

Ständiga besök kommer inte att accepteras.