Brf Försäkring

Brf-tillägg i hemförsäkringen

Föreningens fastighetsförsäkring inkluderar Brf-tillägg för samtliga lägenheter. Det innebär att du som medlem inte behöver ha Brf-tillägget i din hemförsäkring.