På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Tvättstugan

Tvättstugan är belägen i källargången mellan Vaktbergsvägen 17 B och 19 A och hushållsnyckeln passar i porten 19A, från innergården.

Två personer kan tvätta samtidigt och har då vardera 2 st maskiner och 2 st torktumlare till sitt förfogande.

Dessutom finns det 1 st stor tvättmaskin, som är avsedd för större mängd tvätt/mattor el dyl.

Det finns även en icke bokningsbar maskin, som är avsedd för ”akut” tvätt.

Den icke bokningsbara maskinen får ej användas av dem som redan har bokat 2 st maskiner på tvättlistan.

Måndag tom söndag är indelade i 3 tvättpass 07.00-11.30, 11.30-16.00 och 16.00-20.30.

OBS! Strömmen till tvättmaskinerna stängs av kl. 21.30 och sätt återigen på kl. 07.00. Tänk även på att spara energi och vatten, tvätta med så fulla maskiner som möjligt!

Ett mangelrum med en stenmangel av gammal hederlig typ finns också, liksom ett särskilt rum för strykning och läggning av tvätt. I det rummet finns även en mindre mangel.

Observera att man får notera sig för endast EN tvättid åt gången. Det som gäller är EN tvättid/lägenhet. Nästa tvättid får du tidigast boka då du tvättar. Tvättid ska bokas i lägenhetsägarens/ägarnas namn! Skriv namn samt portnummer, t.ex. S. Karlsson 21 B.

För allas trevnad, följ anslagna regler för tvättstugan. Ingen särskild tvättavgift tas ut.

Intill bokningstavlan sitter en anslagstavla där alla kan sätta upp meddelanden av olika slag, t.ex. om lägenhetsbyten eller försäljning av lägenhet mm.

I källargången vid tvättstugan finns bokningslistor uppsatta, där man kan anteckna sig om man önskar tvätta eller mangla.

Torkning av tvätt

Det finns två torkrum. Det ena, som är avsett för vanlig tvätt, har utdragbara s.k. torkhästar där man hänger tvätten.

Detta torkrum är indelat i två avdelningar, varav den ena är avsedd för maskinerna 1+2 och den andra för maskinerna 3+4. Vardera avdelning är utrustad med en 10 000 watts varmluftsfläkt med tidur upp till två timmar.

Det andra torkrummet, där man hänger tvätt på ståltrådar, är avsett för mattor, filtar, täcken och andra grövre och skymmande textildetaljer. Även här finns en 10 000 watts varmluftsfläkt med tidur upp till två timmar.

Var noga med att låta tvätten rinna av ordentligt innan den hängs upp eftersom utrymmet saknar golvbrunn.

Tvätten får hänga kvar i torkrummet 1 timme in på nästkommande tvättpass.

Till sist några enkla ”kom ihåg”.

Plagg med knappar, blixtlås och dylikt får absolut inte manglas då de förstör mangelns trärullar.

För att inte sopsäcken snabbt ska fyllas, och behöva tömmas allt för ofta, ombeds alla att trampa ihop de tomma tvättmedelspaketen innan de kastas.

Samtliga luckor och lock på samtliga maskiner ska stå öppna, då maskinerna inte används.

Se till att göra rent och snyggt efter dig när du har nyttjat tvättstugan.

Tänk på att spara energi, försök att tvätta med fulla maskiner.