Ekonomisk Förvaltare är Allabrf och Teknisk Förvaltning sköter Bredablickgruppen i brf Slätten

Allabrf är experter på brf-ekonomi och kommer hjälpa föreningen med all ekonomisk hantering samt hjälpa styrelsen med råd för att föreningens ekonomi ska utvecklas så bra som möjligt. 
De sköter om lån, placeringar, årsbudget och bokslut.

Bredablick ser om våra hus och säkerställer ett långsiktigt välmående för både fastigheter och boende. Om vi behöver hjälp med fastighetsskötseln eller större byggprojekt kan Bredablick erbjuda tjänster med specialistkompetens inom varje område.

Ekonomisk Förvaltning Allabrf
Allabrf hanterar samtliga frågor från dig som medlem gällande t.ex: betalningar av medlemsavgiften, gemensamma lokaler, autogiron, parkeringsplatser, förrådsplatser
samt medlemsregister, panter och överlåtelser.        
    
08 684 422 22

eller boende@allabrf.se

 

Teknisk Förvaltare Bredablickgruppen
Fastighetsförvaltare
Fastighetsförvaltare är de personer som håller ihop helheten kring bostadsrättsföreningen och de löpande ärenden som pågår. Föreningen får hjälp inom områden som upphandlingar, löpande förvaltningsarbete. Framtagande av beslutsunderlag gällande entreprenad och upphandling. Dessa tjänster skapar stommen för att underlätta styrelsearbetet och säkerställa en långsiktig och effektiv förvaltning av fastigheterna. 

Vår fastighetsförvaltare är 
Janne Alm   
010-177 59 00

Fastighetsskötare
En väl underhållen fastighet skapar inte bara en trivsam boendemiljö utan är även en garanti för att huset ska uppfylla alla lagkrav och på sikt stiga i värde. Men den löpande kontrollen innebär ofta ett omfattande ansvarsområde för styrelsen. Brf Slättens fastighetsskötare från Bredablickgruppen säkerställer löpande skötsel och tillsyn. Med lokalkännedom och närvaro ger de en personlig kontakt med de boende och styrelsen.

Vår fastighetsskötare är Christer Järpestad
                 
010-177 59 00
Muminhuset Nyängsvägen 37

Mark och trädgård
Föreningens gårdar och utemiljöer sköts av Bredablickgruppen.
De sköter om rabatter, träd, buskar, gräsmattor och blomsteruppsättningar.
Årliga certifierade lekplatsbesiktningar görs för att minimera risken att
barn gör sig illa när de leker
.                                              
010-177 59 00

Vinterväghållning
Bredablickgruppen sköter föreningens vinterväghållning 2021/2022.
De snöröjer, sandar och halkbekämpar våra gångytor och ser till att all snö forslas bort.                                                           


Kundtjänst Bredablick
Bredablickgruppens Kundtjänst
 finns för att du snabbt och smidigt ska
kunna göra en felanmälan.
Till kundcenter vänder du dig med princip alla dina problem
. Element som behöver luftas, nycklar som ska beställas eller lämnas ut till hantverkare. 
Det du inte får svar på hos oss löser våra fastighetsskötare, markpersonal eller leverantörer.

E-mail: 
info@bredablickgruppen.se
Tel kundtjänst: 010-177 59 00 
Öppettider kundtjänst: Vardagar 08.30-16.00   
(Övrig tid kopplas ni vidare till vår fastighetsjour) 
Besök: Sveavägen 151/Västberga allé 28
Post: Box 6083, 102 32 Stockholm

Felanmälan görs på hemsidan

https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/

Fastighetsjour 
Fastigheternas jourbolag heter Dygnet Runt Service https://www.dygnet.se

När vi ringer Bredablicks Kundtjänst efter kontorstid så vidarekopplas samtalet till jourbolaget.
010-177 59 00

Hanteringen via larmcentralen är rationell och redan här sker en gallring av ärenden.
Droppande kranar, rinnande toalettstolar och andra ärenden som
inte är av akut karaktär får avvakta till dess din ordinarie fastighetsskötare är i tjänst.
Efter utlarmning tar jourmontören oftast ytterligare kontakt för att säkerställa att
utryckning är befogad.

Underhållsplan
Företaget Sustend har upprättat en underhållsplan för kommande underhåll och investeringar.

De hjälper förvaltare och bostadsrättsföreningar att sköta fastigheter. Målet är att förenkla förvaltningen, se till att fastigheten mår bra samt maximera dess värde. 

Allabfr.se

Ekonomisk Förvaltning

Bredablickgruppen.se

Teknisk Förvaltning

Sustend

Underhållsplan