Valberedning

Valberedning

Föreningen måste enligt stadgarna ha en valberedning. Styrelsen vill påminna om att vi alla har ett gemensamt ansvar och ägande i vår bostadsrättsförening. Föreningen är i behov av engagemang från oss medlemmar för att verksamheten ska kunna bedrivas.

Vad innebär det att vara med i valberedningen?
Att sitta i valberedningen för brf Slätten är ett mycket viktigt uppdrag för föreningen och det kan vara ett intressant sätt att lära känna dina grannar.

Ditt uppdrag är att hjälpa till att hitta nya styrelseledamöter till nästa års styrelse. Det innebär att ta emot intresseanmälningar samt att söka upp medlemmar för att sedan komma med förslag på lämpliga styrelseledamöter inför nästa års stämma. Du får även möjlighet att föreslå vilket arvode nästa styrelse ska få. 

Får valberedningen betalt?
Ja, valberedningen får ett högst rimligt arvode för sitt arbete. Föreningen behöver två personer till valberedningen och dessa får dela på 15 000 kr. 

Hur gör jag?
För att få mer information eller för att anmäla dig till valberedningen så kontaktar du styrelsen på 
brfslattentullinge@gmail.com

Valberedning 2021/2022
Sven Karlsson, ordförande.
Mirjam Petersson

Du som har intresse av att sitta med i Brf Slättens styrelse vänligen kontakta Sven eller Mirjam. 
sven.karlsson@operan.se

mirrepetersson@gmail.com