Valberedning

Valberedning

Föreningen måste enligt stadgarna ha en valberedning. Styrelsen vill påminna om att vi alla har ett gemensamt ansvar och ägande i vår bostadsrättsförening. Föreningen är i behov av engagemang från oss medlemmar för att verksamheten ska kunna bedrivas.

Vad innebär det att vara med i valberedningen?
Att sitta i valberedningen för brf Slätten är normalt sett inte ett speciellt betungande eller tidskrävande uppdrag. Däremot är det ett viktigt uppdrag för föreningen och det kan vara ett intressant sätt att lära känna dina grannar.

Ditt uppdrag är att hjälpa till att hitta nya styrelseledamöter till nästa års styrelse. Det innebär helt enkelt att ta emot intresseanmälningar från boende och sedan komma med förslag på lämpliga styrelseledamöter inför nästa års stämma. Du får även möjlighet att föreslå vilket arvode nästa styrelse ska få. 

Får valberedningen betalt?
Ja, valberedningen får ett högst rimligt arvode för sitt arbete. Föreningen behöver två personer till valberedningen och dessa får dela på 15 000 kr. 

Hur gör jag?
För att få mer information eller för att anmäla dig till valberedningen så kontaktar du styrelsen på 
brfslattentullinge@gmail.com

Valberedning 2020/2021
Sven Karlsson är ordförande och Mirjam Petersson är också med där.

Du som har intresse av att sitta med i Brf Slättens styrelse vänligen kontakta någon av dem. 


sven.karlsson@operan.se

mirrepetersson@gmail.com