På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Välkommen till brf Slätten

Brf Slätten ligger centralt i Tullinge. Föreningen består av 253 lägenheter varav 117 på Nyängsvägen och 136 på Nibblevägen.

Adress:
co/Allabrf
Mailbox 2452
111 75 Stockholm
brfslattentullinge@gmail.com

Att bo i bostadsrätt 

Att bo och vara medlem i en bostadsrättförening innebär att man tillsammans med alla andra medlemmar i föreningen äger de fastigheter som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för fastigheter och mark fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader och utgifter betalas gemensamt av oss medlemmar.

 

Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostadsrätt. Det är därför viktigt att alla vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma utrustning som till exempel tvättmaskiner, portar, buskar, träd, cykelparkering, föreningslokal osv. 

Löpande information

På bokningstavlan i trappuppgången kan du ta del av portinformation där styrelsen sammanställer nyheter från föregående möte. För mer löpande information kan du hålla dig uppdaterad här på vår hemsida. Här hittar där du bland annat stadgar, stämmoprotokoll, årsredovisning mm. 

 

Styrelsen 2021/2022

Ordförande                                             Eva Mårtensson

Vice ordförande                                Lea Pesonen

Sekreterare                                       Gustav Gigard Johnsson
Ekonomiansvarig                              Lea Pesonen

Ledamot                                            Kristin Husén       

Ledamot                                            Maria Högdahl
Ledamot                                            Ibrahim Khodair                                           

Ledamot                                            Emanuel Bucchieri                                        
HSB-ledamot                                    Tarik Taylan

Revisor                                              BoRevision

Valberedning, ordförande                  Sven Karlsson
Valberedning                                      Mirjam Petersson
Fritidskommitté                                   Vakant

För närvarande finns inte någon aktiv fritidskommitté i vår förening. Så känner du för att arbeta i föreningen så finns det plats för dig. Vid intresse kontakta styrelsen.

 

Styrelsen
En styrelse ska ha minst tre medlemmar och dessa utses på föreningsstämman efter förslag från valberedningen. Rollerna fördelas antingen där eller på ett separat styrelsemöte, allt enligt föreningens stadgar. Enligt lag krävs en ordförande, övriga befattningar framgår av stadgarna. Styrelsen väljs för en bestämd tidsperiod, vanligtvis mellan ett och två men max fyra räkenskapsår.
Styrelsen ska driva angelägna projekt och förvalta föreningens fastigheter på ett sätt som bäst tar medlemmarnas ekonomiska intressen tillvara.

Ordförande
Leder arbetet, bevakar att styrelsen sköter sig, kallar till sammanträden och ser till att de hålls på ett korrekt sätt och protokollförs. Ordföranden ser även till att besluten som fattas verkställs och har vid lika röstetal utslagsröst. Ordföranden har det yttersta ansvaret och kan ställas till svars.

Vice ordförande
När styrelsens ordinarie ordförande är frånvarande träder vice ordförande in och axlar dennes ansvar och utför dennes uppgifter. När ordinarie ordförande finns tillgänglig fyller den vice ordförande samma funktion som övriga ordinarie ledamöter.

Ekonomiansvarig
Ser till att föreningens ekonomi sköts på rätt sätt och ansvarar bland annat för bokföring, budgetförslag och bokslut. Kassören har många viktiga uppgifter och en del föreningar väljer att lägga ut dessa externt. I de fallen fungerar styrelsens ekonomiansvarige som länk mellan den externa och styrelsen.

Sekreterare
Sekreteraren har en administrativ roll och har vissa specifika uppgifter. Bland dessa ingår att förbereda styrelsesammanträden och föreningsstämmor, att föra protokoll, att få dessa undertecknade och att förvara föreningens viktiga dokument på ett säkert sätt.


Ledamöter
Fungerar som ett stöd för ordföranden och utför de uppgifter som delegeras. HSB erbjuder medlemsförmånen HSB-ledamoten. Det är en av HSB utsedd ledamot med syfte att stötta styrelsen i det löpande arbetet. Kontakta er regionförening för mer information om förmånen.

HSB-ledamot
HSB-ledamoten är en del av styrelsen och en resurs i det löpande arbetet som bidrar till att allt utförs mer professionellt, samtidigt som det blir enklare och roligare. Dennes kunskaper omfattar allt från de kooperativa principerna och bostadsrättsjuridik till ekonomi och förvaltning. Styrelsen får ett stöd att luta sig mot och specialkompetenser som hjälper bostadsrättsföreningen att utvecklas åt rätt håll. 

Revisor

Revisorn ska i efterhand granska den verksamhet som styrelsen bedrivit. I samarbete med förvaltarens revisor går de igenom föreningens årsredovisning och bokslut.


Valberedning
Valberedningen har en mycket viktig funktion att ta fram förslag till ledamöter för en väl sammansatt föreningsstyrelse.


Fritidskommitté
Fritidskommittén har till uppgift att skapa trevliga aktiviteter för de boende inom brf Slätten. Det kan till exempel vara olika festligheter eller hobbyverksamheter.