Grannliv

Bor man i flerfamiljshus blir grannarna en del av vardagen. Både på gott och ont. Det kan vara jobbigt att bli störd av sina grannar. Till exempel störande ljud som hög musik och stökiga fester eller renoveringar. Som granne förväntas du självklart visa hänsyn, inte stöka eller vara alltför högljudd men du har ändå rätt att leva.
Alla måste helt enkelt acceptera ett visst mått av störning speciellt när det finns flera familjer i huset. Att fester förekommer i huset är något grannen får tåla samma sak gäller ljud från lekande barn. Man har också rätt att renovera sin lägenhet.
Det bästa ni grannar kan göra är att tala med varandra.

Svenska Störningsjouren
Svenska Störningsjouren är vår larmcentral från och med 1 januari 2022 dit vi boende kan ringa kvällar, nätter och helger. Ordinarie utryckningstider är måndag-söndag mellan kl. 20:00-06:00
De utför utryckningar när det förekommer störningar i fastigheten.
Det kan vara livliga fester med hög musik, bråk, grannosämja med mera. Genom att tala med inblandade parter försöker vi i första hand få det lugnt i fastigheten. Därefter dokumenterar vi vad som hänt samt skickar en rapport till fastighetsägaren.

08-568 214 00

För allas trivsel
Föreningens generella regler är att inte föra oväsen innan kl. 8.00 och efter kl. 20.00 på vardagar. På helger inte innan kl. 09.00 på morgonen. Samtidigt måste man visa hänsyn och sunt förnuft. Man bör till exempel inte borra i väggarna efter kl. 20.00 på kvällen.

Trapphus samt loftgångar ska vara helt fritt från föremål. Detta inkluderar även dörrmattor, växter, barnvagnar, cyklar och dylikt. Anledningen är att minska eventuellt brandförlopp men även att det ska vara tillgängligt för all typ av räddningspersonal. Loftgångarna och trapphusen är dessutom din utrymningsväg om olyckan skulle vara framme.

Skaka eller vädra inte mattor, sängkläder osv från balkong eller loftgång. Använd istället piskställningen som finns i området, mellan parkeringen på Nibblevägen och sophuset.

Plocka upp hundbajset.
Mata inte fåglar på eller från balkong eller loftgång. Det förorenar på underliggande balkonger/loftgångar. 
Ställ heller inte ut mat till djur på balkong, loftgång eller utanför husen. Det drar till sig skadedjur till fastigheten. 

Grillning på balkongen
Grillning på balkongen kan medföra både brandfara och grannar som klagar på röklukt men det finns inte något lagförbud mot att grilla på balkongen. Styrelsen har dock rätt att sätta upp egna regler för vad som gäller i fastigheten.
I vår förening har vi till exempel att begränsat grillning på balkongen till elgrill. För er som vill använda kolgrill kan ni grilla på våra gemensamma grillplatser på gården. Så länge det inte råder eldningsförbud. 

I våra stadgar kan du läsa om vad som gäller i vår förening och i Sveriges Rikdag Bostadsrättslag kan du läsa mer om vad som gäller.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bostadsrattslag-1991614_sfs-1991-614