Andrahandsuthyrning

Som bostadsrättshavare måste man alltid ha styrelsens godkännande för att hyra ut sin lägenhet. Allabrf godkänner din andrahandsuthyrning i max 6 månader om du har giltiga skäl.

I det fall olovlig uthyrning misstänks låter föreningen en jurist granska ärendet. Konsekvensen för dig som medlem kan bli att din bostadsrätt anses förverkad. 

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning. 
Årsavgiften är totalt 10 % av ett prisbasbelopp och debiteras månadsvis för den tid du hyr ut din lägenhet. 
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr, vilket innebär att man betalar 4830 kr i årsavgift om man hyr ut sin lägenhet under hela året.


Fyll i blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning (kan fyllas i på datorn och behöver inte skrivas ut). När blanketten är ifylld så mailar du den till boende
@allabrf.se 
Därefter behandlar Allabrf den enligt vår andrahandsuthyrningspolicy och lämnar ett svar till dig som ansökt. 

Vid frågor kontakta Allabrf
boende@allabrf.se
 eller tel: 08 684 422 22.

Läs om vad som gäller enligt föreningens stadgar § 40