Nyinflyttad - hur går det till?

Du behöver ha två avtal för att få hushållsel, ett för att använda elnätet och ett för att köpa elen du använder.

1. Avtalet du ingår för att använda elnätet tecknar du med Vattenfall som äger elnätet i Botkyrka kommun, du kan alltså inte välja vilket företag du vill teckna detta avtal med. Om du inte tecknar avtal med elnätsföretaget kan bland annat din el stängas av utan förvarning, du kan få stora krav i efterhand och problem på grund av att elmätaren inte har avlästs vid inflyttning. 
https://www.vattenfalleldistribution.se

2. Det andra avtalet som du ingår för att köpa el, tecknar du med ett elhandelsföretag. Här kan du välja mellan över 100 företag som levererar el. Om du inte tecknar ett elhandelsavtal blir du automatiskt anvisad till ett elhandelsföretag, och det brukar bli dyrt. Du kan när som helst därefter byta elhandelsföretag om du vill, men om du bryter ett avtal innan bindnings- och uppsägningstid löpt ut kan du bli skyldig att betala en lösenavgift.
https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/

Vad händer med elen när du flyttar ut?
Du har alltid rätt att säga upp ditt elavtal när du flyttar, även om det är bundet. Det är viktigt att avsluta elavtalet i rätt tid bara, annars finns risken att du får betala för någon annans elräkning.
Väljer du att behålla ditt abonnemang brukar det räcka med att informera elleverantören var du ska flytta.
Eftersom elnätet transporterar elen hem till dig är det också viktigt att du tecknar ett nytt elnätsavtal när du flyttar. Ta reda på vilket bolag som är elnätsägare inom området du ska flytta till. Det vet din elnätsoperatör.