Lägenhetsunderhåll

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.

Inför alla renoveringar och installationer kontakta ALLTID fastighetsförvaltaren.
Tänk även på att fråga förvaltaren innan ni gör åverkan på fönsterkarmar, fasaden eller ute på balkongen.
Det kan bli så fel när ni inte frågar honom eller om ni frågar grannar. Dessutom kan det tyvärr bli dyrt om ni gör fel.
Längst ner på sidan finns det en blankett att ladda ner. Den behöver ni fylla i och skicka till förvaltaren men det går också bra att kontakta vår fastighetsförvaltare via telefon.

När är det bostadsrättsföreningens ansvar och när är ansvaret ditt?

I de flesta fall är du själv som ägare av bostadsrätten underhållsskyldig. 
Kolla i stadgarna och fråga fastighetsförvaltaren i din bostadsrättsförening vad som gäller om du känner dig osäker.


Läs igenom föreningens stadgar!
I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.
Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada.

Balkong
För inglasning av balkonger finns vissa regler. Man måste alltid söka bygglov för detta hos kommunen. Brf Slätten har som krav att inglasningen liknar den befintliga, som redan finns i området. 
Ta kontakt med fastighetsförvaltaren för mer information.

Spisfläkt
Eftersom vi har s.k. självdrag, fläktmotorn sitter på taket, så får man under inga omständigheter  använda fläkt med eldriven motor. Godkänd fläkt i lägenheten är kolfilterfläkt eller en alliansfläkt utan motor kopplad till ventilationen. Ta kontakt med fastighetsförvaltaren för mer information.

Styrelsen har beslutat att föreningen framöver inte betalar för någon del av den boendes reparationsansvar. Föreningen står inte längre för kostnaden att byta packningar i läckande kranar eller läckande spolning i toalettstolar. Den ökade administrationen inte står i proportion mot de besparingar som görs.

Läs broschyren "Vem ska underhålla bostadsrätten"

Har du fler frågor kring detta kan du vända dig till Fastighetsförvaltaren:

E-mail: info@bredablickgruppen.se
Tel kundtjänst: 010-177 59 00 
Öppettider kundtjänst: Vardagar 08.30-16.00   
(Övrig tid kopplas ni vidare till vår fastighetsjour) 
Besök: Sveavägen 151/Västberga allé 28
Post: Box 6083, 102 32 Stockholm


Felanmälan görs i första hand på hemsidan                
https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/