Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

NYA RIKTLINJER OCH BLANKETTER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

Att skapa rutiner för styrelsens prövning, av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand, sparar föreningar både tid och pengar.

En enhetlig hantering skapar också trygghet såväl för styrelseledamöterna som för de enskilda bostadsrättshavarna. Fastighetsägarna, HSB, Bostadsrätterna och Riksbyggen har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer i syfte att förenkla hanteringenav ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse. Ett mål med riktlinjerna är att dessa ska leda fram till en mer enhetlig hantering av andrahandsupplåtelser och därigenom skapa en tydligare praxis.

Ni hittar även de nya riktlinjerna och blanketterna på Nya mina sidor under Mitt HSB/Stöd i ditt styrelsearbete/ Dokument, mallar och blanketter.

Beställ i tryckt form