Vid försäljning / överlåtelse

Överlåtelser:
Vi uppmanar alltid till att skicka med Arbetsgivarintyg och årsaktuell information på inkomst då kreditupplysningen bara ser till förra årets deklarerade inkomst. Risk för avslag om inkomsten inte stämmer då styrelsen bara kan ta beslut på den information som finns tillgänglig.