Tak och balkonger

2019:

Tresson blev slutligen klara med de sista taken och balkongerna på Gård 5 under augusti/september. Det kan finnas små åtgärder kvar som till exempel extra städning av skruv och spik runt huskropparna, detaljer på din balkong som du upptäcker behöver korrigeras, eller fönster och dörrar ut mot balkongen som upplevs svårar att öppna/stänga. Detta har påräffats på vissa adresser då huskroppen har påverkats lite av att man har bytt den gamla betongplattan, som var betydligt tjockare och tyngre, mot en starkare och tunnare. Hör av dig till föreningens mail, info@brfstigarna.se , så kan styrelsen skicka detta vidare till Tresson som får komma ut och göra en bedömning.