Om att bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Tillsammans med dina grannar är du medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna till de gemensamma utrymmena och utemiljön.

När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats.

Till skillnad från en hyresrätt har du stora friheter att till exempel måla, tapetsera och bygga om din bostadsrätt. Men det är ändå så att du måste ha föreningens godkännande om du vill göra stora förändringar.

Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som du och dina grannar gemensamt disponerar. När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerd i stadgarna och bostadsrättslagen. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. 

Som bostadsrättshavare betalar du ingen hyra. Du betalar i stället en årsavgift, som fastställs av styrelsen och är till för att täcka bostadsrättsföreningens löpande verksamhet. Den täcker föreningens lån, driftkostnader och avsättningar för t.ex. reparationer och underhåll. Årsavgiften betalas med 1/12-del varje månad och i förskott. 

Styrelsen har till uppdrag att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.