Underhåll och renovering

VIKTIGT ATT VETA OM VAD SOM GÄLLER VID RENOVERING AV DIN BOSTADSRÄTT

Dags att renovera hemma? Som medlem ansvarar du för att följa föreningens regler när du renoverar din bostadsrätt. 

I flikarna under denna rubrik har vi samlat den information som är viktig för dig i samband med renovering av din bostad. 

Det är viktigt att alltid meddela föreningens tekniska förvaltare när du planerar en större renovering och framförallt allt som har med vatten, avlopp och ventilation att göra.  Vår steg-för-steg guide beskriver hur processen med anmälan om renovering går till.

Steg 1. Meddela vår förvaltare genom att skicka ett mejl till service.stockholm@hsb.se. Bifoga även ett ifyllt formulär med en beskrivning av vad som ska göras.

Tips! Var ute i god tid så att HSB hinner behandla ditt ärende.

Steg 2. I de fall HSB anser att det kan finnas konstruktionsmässiga risker med en önskad renovering, kan HSB begära in ytterligare handlingar, såsom fackmannamässiga utlåtanden.

Steg 3. HSB återkopplar till dig som bostadsrättsinnehavare med ett beslut inom en månad.

Viktiga dokument angående ditt underhållsansvar