På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Överlåtelse och andrahandsupplåtelse

Överlåtelse

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Överlåtelsen skickas till: HSB Stockholm, Servicecenter, 112 84 Stockholm.

Köparen ska före det att tillträde till lägenheten skett, hos styrelsen ansöka om medlemskap.

Vid överlåtelse av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift motsvarande 3,5 procent av prisbasbeloppet. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Detta gäller inte bara vid köp utan även vid arv, gåva eller annan form av överlåtelse. 

Föreningen betalar in medlemskap för samtliga medlemmar till HSB. Vad HSB-medlemskapet innebär kan du läsa mer om i broschyren "Ditt medlemskap i HSB ger dig många fördelar" under "Blanketter och informationsmaterial". 

 

Pantsättning och pantsättningavgift

En bostadsrättslägenhet betraktas som lös egendom och kan tas i pant för skuld. Vem som helst kan ta ett lån med bostadsrättslägenheten som pant under förutsättning att bostadsrättshavaren medger att bostadsrätten får tas i pant. För pantsättning tar föreningen av pantsättaren ut en pantsättningsavgift med 1,5 procent av prisbasbeloppet vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Tillträde

Vid tillträdet blir köparen formellt ägare av bostaden. Det är då köparen får nycklarna och kan flytta in. Fram till tillträdet har säljaren ansvaret för bostaden. Så snart tillträdet ägt rum, alltså den dag då köparen, säljare och mäklare kommit överens om att köparen ska ta över bostaden, går ansvaret för bostaden över till köparen. 

Andrahandsupplåtelse

Med andrahandsupplåtelse avses att lägenheten upplåts till annan för självständigt brukande. Det saknar betydelse om upplåtelsen sker utan att hyra tas ut eller om upplåtelsen sker till närstående. Att ha någon inneboende hos sig räknas däremot inte som andrahandsupplåtelse.

 

Andrahandsupplåtelse kräver styrelsens tillstånd. Blankett för ansökan finns under "Blanketter och informationsmaterial". Där finns även en mall för avtal mellan bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen. Ansökan ska skickas till HSB Stockholm, Servicecenter, 112 84 Stockholm. 

Ny ansökan ska ske vid byte av andrahandshyresgäst eller vid önskan om förlängning. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning för en period om högst ett år i taget.

Om styrelsen inte beviljar ansökan kan bostadsrättshavaren ansöka om att få hyresnämndens tillstånd till upplåtelsen. 

Styrelsen godkänner andrahandsupplåtelser i enlighet med praxis i hyresnämnden. Skäl kan exempelvis vara: 

  • Om bostadsrättshavaren läggs in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Längre utlandsvistelse
  • Provsamboende
  • Uthyrning till närstående
  • Om bostadsrättshavaren vill vänta med försäljning i väntan på bättre marknadsförutsättningar

Skälen för upplåtelse har inte ansetts väga tillräckligt tungt vid upplåtelse enbart av ekonomiska skäl såsom upplåtelse under korta perioder i semestertider. När bostadsrättshavaren under en längre period inte har använt lägenheten och planen är att t.ex. bo på annan ort finns det normalt inte heller tillräckliga skäl för upplåtelse i andra hand.

Föreningen tar ut en avgift med tio procent av prisbasbeloppet per år från den bostadsrättshavare som upplåter i andra hand. Om en lägenhet upplåts under del av ett år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Fakturering sker månadsvis. 

Glöm inte att kontrollera med ditt försäkringsbolag hur hemförsäkringen fungerar om du t.ex. lämnar kvar möbler eller annat i lägenheten. Kontrollera också hur bostadsrättstillägget fungerar när du hyr ut.

Läs mer om andrahandsupplåtelser i riktlinjerna från HSB som finns under "Blanketter och informationsmaterial".