Trivselregler

Bor man i ett flerfamiljshus får man tåla en viss grad av störningar från grannarna. Men för att göra boendet så trevligt som möjligt kan man tänka på följande.

Lägenheten

När vi är hemma är det lätt att glömma att grannen kanske ska upp tidigt nästa morgon och inte kan sova för att t.ex. vår TV eller radio står på för högt om kvällen. Vi kanske går i träskor eller gör någonting annat som stör. Ditt golv är din grannes tak. 

Våra trapphus

Trapphusen är de mest använda av alla gemensamma utrymmen i våra hus. Cyklar, barnvagnar, rullatorer, skidor, kälkar, möbler etc. får inte förvaras där. Överhuvudtaget får inget bränn­bart material finnas i trapphusen. Sådant som barnvagnar, rullatorer och cyklar kan hindra räddningspersonal från att ta sig in i och boende att ta sig ut från lägenheterna vid brand. Inget får stå i vägen i trapphusen!

Sopnedkast

Lika nödvändigt som rena trapphus är att soporna förpackas ordentligt innan de slängs. Tidningar kastas inte i sopnedkastet utan i returpappersrummet som finns på Svartviksslingan 49. 

Våra tvättstugor

Om vi följer anvisningarna i tvättstugan går arbetet lättare och våra maskiner både håller längre och fungerar bättre. Naturligtvis gör vi rent efter oss. Då blir tvättstugan ännu trevligare att använda när din granne eller du själv kommer nästa gång. Tänk på säkerheten - lämna aldrig barn ensamma i tvättstugan!

Våra övriga gemensamma utrymmen

Tänk vad fint det blir och så lätt det är att hitta alla saker om vi hjälps åt att hålla ordning på vinden, i källaren, på gården etc. Alla gemensamma utrymmen ska hållas fria från föremål. Förvara dina saker i ditt förråd. 

Våra gårdar

Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare och trivsammare om vi använder de uppställningsplatser som finns för cyklar. Vårda och ta hänsyn till buskar och planteringar. Att vi är aktsamma och inte skräpar ner är en självklarhet. Katter och hundar håller vi under uppsikt så att de inte kissar och bajsar på gårdarna. 

Rökning

För allas trivsel, rök inte i våra gemensamma utrymmen. På vinden är det absolut förbjudet att röka eller på annat sätt handskas med eld eller verktyg som kan åstadkomma gnistbildning eller värme. Kasta inte cigarettfimpar varsomhelst utomhus – de skräpar ner och kan vara farliga för barnen. 

Toalett

I toaletten får bara sådant som lämnar kroppen och toalettpapper spolas ner. Övrigt räknas som hushållssopor.