Vem ska jag kontakta?

Som medlem i en bostadsrättsförening är det inte alltid lätt att veta vem man ska vända sig till gällande olika ärenden. På denna sida försöker vi förmedla korrekt kontaktinformation så vägen till lösning blir så kort som möjligt för den boende.

Om något inte fungerar som det ska

Oavsett om det gäller vår gemensamma miljö så som entrédörrar, trapphus och hissar eller om det är något som måste åtgärdas i ditt hem som ligger på föreningens ansvar så måste en felanmälan upprättas mot HSB. Detta gäller även om du önskar andra förändringar så som namnbyte på din dörr.

Styrelsen hanterar eller reparerar inte själva fel som uppstår. Således kommer ett mejl till oss endast fördröja hanteringen av din anmälan. 

Akuta fel

Vissa fel kan anses akuta om det finns en påtaglig risk för större skador eller påföljder. Exempel på akuta ärenden är läckage och översvämningar som riskerar att orsaka vattenskador eller något som kan påverka boendemiljön på ett sådant sätt att avhjälpning inte kan vänta tills nästkommande vardag. Om det är stopp i avloppet eller vattnet inte fungerar kanske allmänna utrymmen i tvättstugor kan användas tills nästkommande dag, och tunga kassar kanske en granne kan hjälpa till att lyfta upp om hissen står stilla över en natt.

Det är såklart ibland svårt att veta den exakta gränsdragningen, men som tumregel ska man alltid överväga om det endast rör sig om en obekvämlighet eller nödvändighet att få problemet åtgärdat. Utryckningar av HSBs jour är väldigt kostsam för alla i föreningen. 

Kontaktuppgifter till HSBs jour finns på HSBs kontaktsida

Nyckel- och passagebrickor

All hantering av nycklar och brickor ligger numera hos HSB Kista. Detta gäller för all access i BRF Agersö inkluderat cykelbodar och barnvagnsrum. Styrelsen sköter ingen nyckelhantering. 

Garageplatser och parkering

HSB Servicecenter i Stockholm kan hjälpa dig med ansökan om garageplatser. Du kan även använda Mitt HSB för att ansöka om en plats eller se din status i det digitala köhanteringssystemet

Lägenhetsregister och relaterade funktioner (inkl fakturor)

Allt hantering av pantbrev, fakturor, utdrag ur lägenhetsregister, inre underhållsfond samt medlemsregisterhantering (inklusive överlåtelser) hanteras alltid av HSB. Styrelsen har gett fullmakt till HSB för signering av alla typer av dokument som en boende ska behöva erhålla. 

Förändring i och utanför lägenheten

Vid alla större förändringar i lägenheten samt alla förändringar utanför lägenheten måste Styrelsens godkännande finnas på plats. För att se till att alla dokument är korrekt ifyllda kontaktas vår förvaltare hos HSB med alla blanketter varpå beslut kan komma att fattas på nästkommande styrelsemöte. Inga blanketter ska lämnas direkt till styrelsen

Uthyrning av din lägenhet

Vid behov att hyra ut din lägenhet måste alla blanketter vara korrekt ifyllda och skickade till vår förvaltare hos HSB. Förvaltaren kommer begära in kompletteringar vid behov och sedan kan ett beslut fattas av styrelsen på nästkommande månadsmöte. Inga blanketter ska lämnas direkt till styrelsen.

Externa leverantörer

BRF Agersö anlitar tjänster från externa leverantörer för att sköta leverans av tjänster eller utbud. Exempel på detta är bredband, TV, skadedjursanering och gästparkering. Vid frågeställningar rörande dessa områden hänvisar vi till dessa leverantörers egna supportkanaler. För feedback gällande leverantörerna i sig kan man lämna sina åsikter till styrelsen.

Styrelsen

Vid övriga frågor som inte täcks upp ovan eller som det inte finns information om på hemsidan kan man som medlem kontakta styrelsen gällande.

Vi tar gärna emot förslag om förbättringar eller synpunkter. Lägg gärna några minuter att läsa igenom hemsidan innan kontakt. En majoritet av frågor som vi får finns tydlig information om på vår hemsida.