Ditt boende

Det är föreningen som äger alla lägenheter.

Som medlem i en bostadsrättförening äger du en andel i föreningen på samma sätt som alla andra medlemmar och har därmed enligt bostadrättslagen en "i tiden obegränsad nyttjanderätt" till bostaden. Men en medlem äger inte den lägenhet medlemmen bor i och har nyttjanderätt till. 

Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter till föreningen, t.ex. betalar avgifter och i övrigt följer stadgarna.

Att bo i bostadsrätt innebär också ett underhållsansvar för bostaden. Se dokumentet Ansvarfördelning.pdf lfrån HSB längst ner på sidan som förklara en del gällande ansvarsområden.

Medlemmarna i bostadsrättföreningen bestämmer tillsammans med grannarna hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljs en styrelse bland föreningens medlemmar som förvaltar tillgångar och ekonomi.

 

Läs mer om detta på HSB Bokunskap. För lagar och regler ekonomiska föreningar läs sidan lag om ekonomiska föreningar.

 


Meny: