Om Föreningen

Information om bostadsrättsförening Agersö i Kista, medlem i HSB Stockholm.
Infart till Ringstedsgatan

Brf Agersö har 257 lägenheter från ettor till sex-sjurummare och några radhus. Föreningen hyr även ut lokaler till ett daghem och en butik. Agersö har haft sin nuvarande form med föreningsstämma och en styrelse utsedd av stämman sedan 1981.


Stadsdelen Kista byggdes på 1970-talet. Inflyttningen i den del där Agersö finns skedde i slutet av 1970-talet. Gatorna och de 10 bostadsrättsföreningarna i Kista har danska namn. Agersö har fått sitt namn efter en liten ö i Stora Bält, sydväst om Själland. Ringstedsgatan är uppkallad efter staden Ringsted på Själland, sydväst om Köpenhamn.

- Föreningen har ett antal gemensamma utrymmen - tre tvättstugor, bastu, träfflokal, cykelbodar samt barnvagnsrum i trapphusen.

- Bredband och abonnemangsavgift för telefoni ingår i månadsavgiften liksom basutbud av digitala och analoga TV-kanaler.

- Föreningen har gemensamt elavtal, s.k. enhetsmätning av el. Varje lägenhet debiteras i efterskott den el som förbrukats.

- För föreningens medlemmar finns möjlighet att hyra plats i varmgarage, kallgarage eller plats på ett parkeringsdäck och därtill ett antal platser på parkeringsplanerna. Räkna med kötid.

- Det finns trettio avgiftsbelagda gästparkeringsplatser.

Agersö ligger i ett trevligt bostadsområde med lekparker, daghem, skolor m.m. i närområdet.

Det är promenadavstånd till Kista Centrum med T-banestation. I Kista Centrum finns Kista Galleria med stort utbud av affärer och restauranger. Kista arbetsområde ligger i anslutning till Kista Centrum.

Järva naturreservat, med milslånga gång- och cykelvägar, skogar, kulturlandskap och sjöar finns tillgängligt bara några minuter från bostadsområdet.

Bilder från Agersö