Agersö inkl Styrelsen

Kontaktinformation till funktioner inom BRF Agersö samt relaterade partners finns här

Styrelsen

Roll: Förtroendevalda ledamöter för styrelsen i BRF Agersö
E-Mail: styrelsen@agerso.se -- OBS, endast medlemskontakt. 
Hemsida: http://www.agerso.se
Senaste nyheter: https://nyheter.agerso.se

Valberedningen

Roll: Förtroendevalda medlemmar i valberedningen för BRF Agersö
Telefon: 08 - 751 01 46
E-Mail: valberedningen@agerso.se

Internrevisor

Roll: Internrevisor i BRF Agersö
E-Mail: revisor@agerso.se

Externrevisor (BoRevision i Stockholm AB)

Roll: Externrevisor för BRF Agersö
Telefon: 08 - 737 90 30
E-Mail: stockholm@borevision.se
Hemsida: https://borevision.se/