Årsredovisning

Årsredovisningen delas ut tillsammans med kallelsen till årsstämman som normalt hålls efter räkenskapsårets slut och före februari månads utgång.

Årsredovisningen är av stort intresse för mäklare och banker när du planerar att sälja bostadsrätten eller skriva om dina lån. Därför är det bra att du sparar årsredovisningen även om du inte har tänkt närvara vid föreningsstämman.