Styrelsen

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens fastigheter och övriga tillgångar samt organisationen av föreningens verksamhet. Samtliga i styrelsen är ledamöter och arbetar helt och hållet på sin fritid. I styrelsen finns även en representant från HSB.

Styrelsen har vanligtvis möte den 3:e torsdagen i varje månad.

Vid frågor rörande extra förråd, vävstuga, snickarrum samt vid synpunkter på styrelsens arbets kontakta styrelsen epost: info@brfentitan.se tel: 08-185928.

I andra ärenden kontakta alltid HSB Kund-och Medlemsservice

Ni når dem på 010-442 11 00  mail:  service.stockholm@hsb.se 

Ordförande

Jonas Ericson

Vice ordförande

Carina Benjaminsson

Ekonomiansvarig

Klas Hammarström

Sekreterare

Christina (Stina) Ålander

Fastighetsansvarig

Dana Costa  

Studie- och fritidsverksamhets organisatör

Mariama Sy

IT-ansvarig

Mariama Sy

HSB-representant

Lena Lindborg