Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå ledamöter till förtroendeuppdrag inom föreningen och presentera dem på stämman samt att hålla i ett  informtionsmöten för de nyinflyttade. Valberedningen ska även analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet hör av dig till valberedningen valberedning@brfentitan.se

Valberedningen består av

Sammankallande

Eva Almstedt  

Ledamot

Agneta Gullberg

 

Ledamot

Stina Nyberg