Stadgar

Det är viktig att du som medlem i föreningen känner till de gällande stadgarna.

Nedan finner du de stadgar som gäller idag.