Kort om att äga en bostadsrätt

Bostadsrätt är en boendeform där du blir medlem i bostadsrättsföreningen som äger husen och marken som tillhör föreningen.

Det innebär ansvar och skyldigheter att tillsammans med de övriga medlemmarna ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen, inne och ute, som disponeras gemensamt.

Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Förenklat gäller att du ansvarar för din lägenhet medan bostadsrättsforeningen ansvarar för fastigheten (fasad, tvättstuga, trapphus, gård, skötsel och underhåll).

Bostadsrättsföreningens stadgar ger ramarna i frågor som bland annat rör skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär att du accepterar föreningens stadgar och åtar dig att följa dem.

Att bo i bostadsrättsforening innebär även att delta i föreningens verksamheter så som styrelse, valberedning, motionsgrupp eller andra grupper.

Föreningsstämma hålls en gång per år och är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. På stämman väljs styrelse, revisorer, valberedning samt en representant till den regionala HSB-föreningen.

Medlemmar kan lämna förslag (motion) till föreningsstämman och om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta verklighet. Detta kan röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Naturligtvis kan förslaget medföra en kostnadshöjning vilket medför att månadsavgiften måste höjas.

Kontrollera att din hemförsäkring omfattar tillägg för bostadsrätt. Tilläggsförsäkringen gäller för själva lägenheten och ger skydd för skada, t ex vattenskada; som du svarar för på grund av din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Lägenheterna har säkerhetsdörr och jordfelsbrytare vilket kan ge rabatt på försäkringen.

Brf Entitan byggdes av HSB och var klart 1946. HSB är en medlemsägd kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Som ägare av lägenhet i föreningen blir man medlem i HSB och får tidningen Hemma i HSB och olika medlemserbjudanden. Titta i tidningen eller på www.hsb.se för att se dessa.