Jarlabergs Samfällighetsförening

De sju bostadsrättsföreningarna och de tjugotvå egnahemmen i Jarlaberg blidar tillsammans Jarlabergs Samfällighetsföreningen (JSf). Styrelsen består av en ordinarie ledamot och en suppleant från varje bostadsrättsförenings styrelse. Styrelsen träffas en gång per månad.

Samfällighetsföreningen ansvarar för sånt som rör hela Jarlaberg
- Förvaltningsbyggnaden på Fyrspannsvägen 1, allmänt kallad F1
- Byggnader avsedda som grovsoprum
- Sopsuganläggningen
- Gemensamma ytor mellan de olika bostadsrättsföreningarna
- Parkeringshusen på Landåvägen, Diligensvägen och Fyrspannsvägen

Från vår förening deltar Marianne Tessmar och Niklas Waldemar.

Jarlabergs Samfällighetsförenings hemsida www.jarlabergsf.se