Mäklarinformation

Information för dig som är mäklare (se även under Nyheter)
Se även undersida med vanliga frågor från mäklare
Information på denna sida senast kontrolleras Januari 2024.

I avgiften ingår VÄ, VA, sophantering (dock inte grovsophantering), digital TV (ComHem Medium 8 favoriter), via Telenor har vi 250 Mbit/s bredband och telefonabonnemang (redovisas separat) samt EL och VA/VÄ i gemensamma lokaler.

Styrelsen har tagit fram en policy gällande uteplatser som finns att läsa här >>

Avgiftshöjning för 2024 är 5 %.

Renovering av fönster har utförts under 2022. Inga ytterligare större renoveringar är planerade i närtid.

Informera gärna om viktig information kring ombyggnad och renovering av bostadsrätt, vilket är viktigt att beakta vid inflytt.

Tre (3) st kodbrickor ("blipp") ska överlämnas till ny ägare av den gamla ägare, likaså nyckel till bommen.

Delat ägande är OK så länge ägarna är privata personer.

Mer information under respektive rubrik eller i årsredovisningen (under Ekonomi).

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg är två olika försäkringar.

Hemförsäkring bör alla teckna som bor i bostadsrätt och även de som hyr i andra hand. Den försäkrar bl.a. din lösegendom såsom kläder, möbler, TV m.m. vid brand, inbrott och vattenskador. I hemförsäkringen ingår också ett ansvarsmoment för dig som privatperson. Hemförsäkringen tecknar du själv hos ett valfritt försäkringsbolag.

När man bor i och besitter en bostadsrätt har man eget ansvar för det inre i lägenheten. För att kunna få ut någon ersättning om något skulle gå sönder på ett eller annat sätt behövs det en bostadsrättsförsäkring (eller bostadsrättstillägg som det också kallas).

Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring till den vanliga hemförsäkringen. Det som en bostadsrättstilläggsförsäkring kan komma att ersätta är skador på lägenheten. Men det gäller endast skador som du själv svarar för på grund av den underhållsskyldighet du har. Försäkringen kan även ersätta fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat. Du som äger bostaden ansvarar för att du har detta tillägg.