• Välkommen till brf Fjädern i Jarlaberg, Nacka

  Diligensvägen 39 - 67 (gård 3) och Diligensvägen 102 - 136 (gård 2)

  Gå gärna med i vår slutna grupp på Facebook!
  Sök på ”BRF Fjädern Jarlaberg” och ansök om medlemskap.
 • Välkommen till brf Fjädern i Jarlaberg, Nacka

  Diligensvägen 39 - 67 (gård 3) och Diligensvägen 102 - 136 (gård 2)

  Gå gärna med i vår slutna grupp på Facebook!
  Sök på ”BRF Fjädern Jarlaberg” och ansök om medlemskap.

Avgiftshöjning 2024

Beslut om avgiftsjustering för 2024: På styrelsemötet den 16 oktober beslutade styrelsen att höja månadsavgifterna med 5% för 2024. Läs mer om bakgrund, utfall så här långt 2023, prognos för 2023 samt utsikter för 2024 genom att klicka här i textrutan

Facebook

Gå med i vår grupp på Facebook

Information från Jarlabergs Samfällighet gällande parkerinsgaragen

Vi har nyligen bytt både den administrativa förvaltningen av våra parkeringsplatser (HSB) och den tekniska förvaltningen (Nacka Drift och Skötsel) Följ länken och läs mer om vad som är på gång i våra parkeringsgarage

Nyheter