• Välkommen till brf Fjädern i Jarlaberg, Nacka

  Diligensvägen 39 - 67 (gård 3) och Diligensvägen 102 - 136 (gård 2)

  Gå gärna med i vår slutna grupp på Facebook!
  Sök på ”BRF Fjädern Jarlaberg” och ansök om medlemskap.
 • Välkommen till brf Fjädern i Jarlaberg, Nacka

  Diligensvägen 39 - 67 (gård 3) och Diligensvägen 102 - 136 (gård 2)

  Gå gärna med i vår slutna grupp på Facebook!
  Sök på ”BRF Fjädern Jarlaberg” och ansök om medlemskap.

Ny styrelse efter årsstämman

Brf Fjädern höll sin årliga stämma den 6 maj, och vi riktar ett stort tack till alla er som deltog. Styrelsen tackar även valberedningen för väl genomfört arbete inför stämman.

Facebook

Gå med i vår grupp på Facebook

Avgiftshöjning 2024

Beslut om avgiftsjustering för 2024: På styrelsemötet den 16 oktober beslutade styrelsen att höja månadsavgifterna med 5% för 2024. Läs mer om bakgrund, utfall så här långt 2023, prognos för 2023 samt utsikter för 2024 genom att klicka här i textrutan

Nyheter